Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 89, 90 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 31. Hai đường thẳng vuông góc. Bài Thực hành 3: Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng AB (theo hướng dẫn trong SGK).

Cùng học trang 89 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ chấm.

 Lời giải:

Thực hành 1 trang 89 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình chữ nhật ABCD.

Lời giải:

Thực hành 2 trang 89 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Dùng ê-ke để kiểm tra hai đường thẳng vuông góc rồi viết vào chỗ chấm.

Lời giải:

Thực hành 3 trang 90 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng AB (theo hướng dẫn trong SGK).

Lời giải:

Em thực hành vẽ vào vở theo hướng dẫn trong hình.

Luyện tập 1 trang 90 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng AB.

Lời giải:

Em thực hiện tương tự như  hình của bài thực hành 3 ta được kết quả như sau:

- Bước 1: Vẽ đường thẳng AB hoặc đoạn thẳng AB. Chọn điểm M bất kì không nằm trên AB.

- Bước 2. Đặt ê-ke sao cho một cạnh của ê-ke trùng với đoạn thẳng AB, cạnh còn lại đi qua điểm M.

- Bước 3. Em đặt thước kẻ sát với cạnh đi qua điểm M của ê-ke.

- Bước 4. Sử dụng bút kẻ đường thẳng CD theo thước kẻ.

- Bước 5. Viết kí hiệu C, D cho đường thẳng CD.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan