Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 18, 19 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 18, 19 tập 1 kết nối tri thức. Một cửa hàng, ngày thứ Sáu bán được 12 máy tính, ngày thứ Bảy bán được nhiều hơn ngày thứ Sáu 5 máy tính, ngày Chủ nhật bán được nhiều hơn ngày thứ Bảy 10 máy tính. Hỏi ngày Chủ nhật cửa hàng đó bán được bao nhiêu máy tính?

Bài 1 trang 18 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Đàn vịt thứ nhất có 1 500 con. Đàn vịt thứ hai có nhiều hơn đàn vịt thứ nhất 400 con. Đàn vịt thứ ba có ít hơn đàn vịt thứ hai 300 con. Hỏi cả ba đàn vịt có bao nhiêu con?

Lời giải:

Đàn vịt thứ hai có số con là:

1 500 + 400 = 1 900 (con)

Đàn vịt thứ ba có số con là là:

1 900 – 300 = 1 600 (con)

Cả ba đàn vịt có số con là:

1 500 + 1 900 + 1 600 = 5 000 (con)

Đáp số: 5 000 con vịt

Bài 2 trang 18 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Đàn vịt thứ nhất có 1 500 con. Đàn vịt thứ hai có nhiều hơn đàn vịt thứ nhất 400 con. Đàn vịt thứ ba có ít hơn đàn vịt thứ hai 300 con. Hỏi cả ba đàn vịt có bao nhiêu con?

Lời giải:

Lần thứ hai bán được số vải là:

75 × 2 = 150 (m)

Lần thứ ba bán được số vải là:

350 – (75 + 150) = 125 (m)

Đáp số: 125 mét vải

Bài 3 trang 18 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải. 

Lời giải:

Đề bài: Một trang trại có 16 con ngỗng, số con vịt nhiều gấp đôi số con ngỗng, số con gà nhiều hơn số con vịt là 15 con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con?

Bài giải

Số con vịt có trong trang trại là:

 18 x 2 = 36 (quả)

Số con gà có trong trang trại là:
36 + 15 = 51 (quả)

Trong trang trại tất cả số con là: 

18 + 36 + 51 = 105 (con) 

Đáp số: 105 con

Bài 4 trang 19 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Tóm tắt bài toán rồi giải.

Một cửa hàng, ngày thứ Sáu bán được 12 máy tính, ngày thứ Bảy bán được nhiều hơn ngày thứ Sáu 5 máy tính, ngày Chủ nhật bán được nhiều hơn ngày thứ Bảy 10 máy tính. Hỏi ngày Chủ nhật cửa hàng đó bán được bao nhiêu máy tính?

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Ngày thứ Bảy bán được số máy là:

12 + 5 = 17 (máy)

Chủ nhật bán được số máy là:

17 + 10 = 27 (máy)

Đáp số: 27 (máy)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan