Câu 1, 2, 3, 4 trang 50 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
2.7 trên 11 phiếu

1. Dùng ê ke vẽ góc vuông

1. Dùng ê ke vẽ góc vuông :

a. Có đỉnh là O ; cạnh OA, OB.

b. Có đỉnh là M ; cạnh MP, MQ

b. Có đỉnh là M ; cạnh MP, MQ.

2. Số ? (Dùng ê ke kiểm tra số góc vuông trong mỗi hình)

3. Nối hai miếng bìa để ghép lại được một góc vuông :

4. Thực hành :

Gấp tờ giấy theo hình sau để được góc vuông:

Bài giải

1. a. Đỉnh O; cạnh OA, OB

b. Đỉnh M; cạnh MP; MQ

2.

3. 

4. 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan