Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 52 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 52 tập 1 kết nối tri thức. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Việt viết một số có bảy chữ số như hình bên.

Bài 1 trang 52 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết số liền sau của mỗi số sau vào chỗ trống. 

Lời giải:

Bài 2 trang 52 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 2, 4, 6, 8, 10, 12, …., …..

b) 9, 99, 999, 9 999, …., …..

c) 12, 23, 34, 45, . …., …...

Lời giải:

a) Dãy số đã cho là dãy các số chẵn liên tiếp, vậy 2 số còn thiếu là 14 và 16

   2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

b) Dãy số đã cho là dãy các số được tạo bởi chữ số 9, số đứng sau nhiều hơn số đứng trước một chữ số 9

Vậy 2 số còn thiếu là 99 999 và 999 999

9, 99, 999, 9 999, 99 999, 999 999

c) Dãy số đã cho là dãy các số tăng dần 11 đơn vị. Vậy 2 số còn thiếu là 56 và 67

12, 23, 34, 45, 56, 67

Bài 3 trang 52 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Việt viết một số có bảy chữ số như hình bên.

a) Mai xoá 2 chữ số để được số có năm chữ số lớn nhất có thể thì số đó là …..

b) Nam xoá 2 chữ số để được số có năm chữ số bé nhất có thể thì số đó là …..

Lời giải:

a) Mai xoá 2 chữ số để được số có năm chữ số lớn nhất có thể thì số đó là 89 222

b) Nam xoá 2 chữ số để được số có năm chữ số bé nhất có thể thì số đó là 12 022

Bài 4 trang 52 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trên bảng có viết hai số tự nhiên. Sau khi quan sát hai số tự nhiên đó, các bạn có nhận xét như sau:

Mai nói: “Hai số trên bảng không phải hai số tự nhiên liên tiếp.”.

Nam nói: “Nếu tớ viết thêm số 1 000 lên bảng thì chúng ta có ba số tự nhiên liên tiếp.”.

Vậy hai số trên bảng là ….. và …..

Lời giải:

Mai nói: “Hai số trên bảng không phải hai số tự nhiên liên tiếp.” và Nam nói: “Nếu tớ viết thêm số 1 000 lên bảng thì chúng ta có ba số tự nhiên liên tiếp.”

Vậy số 1 000 nằm giữa hai số trên bảng.

Số liền trước của 1 000 là 999 và số liền sau của 1 000 là 1 001.

Vậy hai số trên bảng là 999 và 1 001

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan