Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 58, 59 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 58, 59 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 18. Số lần lặp lại của một sự kiện. Giáo viên kiểm tra kĩ năng ném bóng vào rổ của một nhóm học sinh và ghi lại kết quả ở bảng dưới đây.

Cùng học trang 58 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Huấn luyện viên kiểm tra kĩ năng ném bóng vào rổ của ba cầu thủ và ghi lại kết quả ở bảng sau.

Kết quả sau 100 lần ném bóng

Lời giải:

Thực hành 1 trang 58 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Mỗi bạn lấy được bao nhiêu lần viên bi màu đỏ?

a) Nhóm hai bạn thực hành.

- Trong túi có 2 viên bi, một viên màu xanh và một viên màu đỏ.

- Không nhìn vào túi, các bạn thay nhau mỗi lần lấy một viên bi, xem màu rồi đặt viên bi vào túi.

Nếu viên bi vừa lấy là màu đỏ thì vẽ 1 vạch.

- Mỗi bạn thực hiện 10 lần.

b) Lập bảng thống kê số lần lấy được viên bi màu đỏ của học sinh cả lớp.

Số lần lấy được viên bi màu đỏ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số học sinh

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Lấy được viên bi màu đỏ ................... lần có nhiều học sinh nhất.

Lời giải:

Ví dụ:

Vinh: Sự kiện lấy được viên bi màu đỏ xảy ra 4 lần. 

Hà: Sự kiện lấy được viên bi màu đỏ xảy ra 7 lần.  

Lời giải:

Học sinh thực hiện với bạn cùng bàn theo hướng dẫn.

Luyện tập 1 trang 58 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Một ô tô đi trên đường, đến ngã tư có tín hiệu đèn giao thông.

a) Khi đến ngã tư đó, tín hiệu đèn giao thông có thể là màu:

..............................................................................................................................................

b) Điền có thể, chắc chắn hay không thể vào chỗ chấm.

 Ô tô ................... đi khi tín hiệu màu đỏ.

 Ô tô ................... được đi khi tín hiệu màu xanh.

 Ô tô ................... được đi khi tín hiệu màu vàng.

Lời giải:

a) Khi đến ngã tư đó, tín hiệu đèn giao thông có thể là màu: đỏ, màu vàng, màu xanh.

b)

- Ô tô không thể đi khi tín hiệu màu đỏ.

- Ô tô chắn chắn được đi khi tín hiệu màu xanh.

- Ô tô có thể được đi khi tín hiệu màu vàng.

Luyện tập 2 trang 58 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Giáo viên kiểm tra kĩ năng ném bóng vào rổ của một nhóm học sinh và ghi lại kết quả ở bảng dưới đây.

a) Hãy nêu số lần ném bóng vào rổ của mỗi bạn.

Bạn ném bóng vào rổ nhiều nhất là: ................................................................................

Bạn ném bóng vào rổ ít nhất là: .......................................................................................

b) Học sinh có 4 lần ném bóng vào rổ trở lên thì đạt yêu cầu.

Số học sinh ném bóng đạt yêu cầu là ............ bạn.

Lời giải:

a)

Bạn ném bóng vào rổ nhiều nhất là: Trần Hiếu

Bạn ném bóng vào rổ ít nhất là: Lê Bách

b) Học sinh có 4 lần ném bóng vào rổ trở lên thì đạt yêu cầu.

Số học sinh ném bóng đạt yêu cầu là 3 bạn.

Giải thích

Có 3 bạn học sinh ném bóng đạt yêu cầu đó là: Lê Thị Thúy, Lê Phước, Trần Hiếu.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan