Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 68 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 134 phiếu

1. Tính nhẩm

1. Tính nhẩm :

8 ⨯ 2                                     8 ⨯ 4

16 : 8                                    32 : 8

8 ⨯ 6                                     8 ⨯ 8

48 : 8                                    64 : 8

8 ⨯ 3                                     8 ⨯ 5

24 : 8                                    40 : 8

8 ⨯ 7                                     8 ⨯ 9

56 : 8                                    72 : 8

2. Tính nhẩm :

32 : 8                                    48 : 8

32 : 4                                    48 : 6

40 : 8                                    56 : 8

40 : 5                                    56 : 7

3. Một người có 58kg gạo. Sau khi bán 18kg gạo, người đó chia đều số gạo còn lại vào 8 túi. Hỏi mỗi túi đựng mấy ki-lô-gam gạo ?

4. Tô màu \({1 \over 8}\) số ô vuông trong mỗi hình :

Bài giải

1.

8 ⨯ 2 = 16                              8 ⨯ 4 = 32

16 : 8 = 2                               32 : 8 = 4

8 ⨯ 6 = 48                               8 ⨯ 8 = 64

48 : 8 = 6                                64 : 8 = 8

8 ⨯ 3 = 24                               8 ⨯ 5 = 40

24 : 8 = 3                                40 : 8 = 5

8 ⨯ 7 = 56                                8 ⨯ 9 = 72

56 : 8 = 7                                 72 : 8 = 9

2.

32 : 8 = 4                                 48 : 8 = 6

32 : 4 = 8                                 48 : 6 = 8

40 : 8 = 5                                 56 : 8 = 7

40 : 5 = 8                                 56 : 7 = 8

3.

Tóm tắt

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo sau khi bán còn lại là :

58 – 18 = 40 (kg)

Số ki-lô-gam gạo có trong mỗi túi là :

40 : 8 = 5 (kg)

Đáp số : 5kg

4.

  Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan