Câu 1, 2, 3 trang 69 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
3.4 trên 18 phiếu

1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

1. Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

6

2

3

\({1 \over 3}\) 

24

3

 

 

32

8

 

 

42

7

 

 

2. Lớp 3A có 35 học sinh, trong đó có 7 học sinh giỏi. Hỏi lớp 3A có số học sinh giỏi bằng một phần mấy số học sinh cả lớp?

3. Viết (theo mẫu) :

Số hình vuông gấp 2 lần số hình tam giác

Số hình tam giác bằng \({1 \over 2}\) số hình vuông

 

…………………………………………………

 …………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Bài giải

1.

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

6

2

3

\({1 \over 3}\) 

24

3

8

\({1 \over 8}\) 

32

8

4

\({1 \over 4}\) 

42

7

6

\({1 \over 6}\) 

 2.

Tóm tắt

Bài giải

Số học sinh cả lớp gấp số học sinh giỏi số lần là :

35 : 7 = 5 (lần)

Số học sinh giỏi bằng \({1 \over 5}\) số học sinh cả lớp :

Đáp số :  \({1 \over 5}\)

3.

Số hình vuông gấp 2 lần số hình tam giác

Số hình tam giác bằng \({1 \over 2}\) số hình vuông.

Số hình vuông gấp 2 lần số hình tam giác

Số hình tam giác bằng \({1 \over 2}\) số hình vuông

  

Số hình vuông gấp 3 lần số hình tam giác.

Số hình tam giác bằng \({1 \over 3}\) số hình vuông.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan