Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 74 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4 trên 213 phiếu

1. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm

1. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

585g … 558g

305g … 300g + 50g

1kg … 850g + 150g

526g … 625g

450g … 500g – 60g

1kg … 640g + 360g

2. Bác Toàn mua 4 gói bánh và 1 gói kẹo. Mỗi gói bánh cân nặng 150g và gói kẹo cân nặng 166g. Hỏi bác Toàn đã mua tất cả bao nhiêu gam bánh và kẹo ?

3. Một quả bóng to và 10 quả bóng nhỏ cân nặng tất cả là 1kg. Mỗi quả bóng nhỏ cân nặng 60g. Hỏi quả bóng to cân nặng bao nhiêu gam ?

4. Thực hành :

Dùng cân để cân hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút của em, sau đó viết tiếp vào chỗ chấm :

a. Hộp Bộ đồ dùng học toán cân nặng ………. g

    Hộp bút cân nặng ……. g.

b. Hộp ……………… cân nặng hơn hộp …………….

c. Hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút cân nặng tất cả ………… g.

Bài giải

1.

585g > 558g

305g < 300g + 50g

1kg = 850g + 150g

526g < 625g

450g > 500g – 60g

1kg = 640g + 360g

2.

Tóm tắt

Bài giải

Số gam 4 gói bánh cân nặng là :

150 ⨯ 4 = 600 (g)

Tổng số gam kẹo và bánh là :

600 + 166 = 766 (g)

Đáp số : 766g

3.

Tóm tắt

Bài giải

1kg = 1000g

10 quả bóng nhỏ cân nặng là : 60 ⨯ 10 = 600 (g)

1 quả bóng to cân nặng là : 1000 – 600 = 400 (g)

Đáp số : 400g

4. 

Dùng cân để cân hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút của em, sau đó viết tiếp vào chỗ chấm :

a. Hộp bộ đồ dùng học toán cân nặng 400g

    Hộp bút cân nặng 200g.

b. Hộp bộ đồ dùng học Toán cân nặng hơn hộp bút

c. Hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút cân nặng tất cả 600g.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan