Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 79 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 195 phiếu

1. Tính

1. Tính :

639 : 3

492 : 4

305 : 5

179 : 6

2. Số ?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

667

6

 

 

849

7

 

 

358

5

 

 

429

8

 

 

3. Có 405 gói kẹo xếp đều vào 9 thùng. Hỏi mỗi thùng bao nhiêu gói kẹo ?

4. Viết (theo mẫu) :

Số đã cho

184m

296kg

368l

Giảm 8 lần

184 : 8 = 23 (m)

 

 

Giảm 4 lần

184 : 4 = 46 (m)

 

 

Bài giải 

1.

2.

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

667

6

111

1

849

7

121

2

358

5

71

3

429

8

53

5

3.

Tóm tắt

Bài giải

Số gói kẹo có trong một thùng là :

405 : 9 = 45 (gói)

Đáp số : 45 gói

4.

Số đã cho

184m

296kg

368l

Giảm 8 lần

184 : 8 = 23 (m)

296kg : 8 = 37kg

368l : 8 = 46l

Giảm 4 lần

184 : 4 = 46 (m)

296kg : 4 = 74kg

368l : 4 = 92l

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan