Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 88 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 104 phiếu

1. Tính giá trị của biểu thức

1. Tính giá trị của biểu thức :

a. 87 + 92 – 32

b. 138 – 30 – 8

c. 30 ⨯ 2 : 3

d. 80 : 2 ⨯ 4

2. Tính giá trị của biểu thức :

a. 927 – 10 ⨯ 2

b. 163 + 90 : 3

c. 90 + 10 ⨯ 2

d. 106 – 80 : 4

3. Tính giá trị của biểu thức :

a. 89 + 10 ⨯ 2

b. 25 ⨯ 2 + 78

c. 46 + 7 ⨯ 2

d. 35 ⨯ 2 + 90

4. Nối mỗi biểu thức với giá trị của nó (theo mẫu) : 

Bài giải

1.

a. 87 + 92 – 32 = 179 – 32

                             = 147

b. 138 – 30 – 8 = 108 – 8

                       = 100

c. 30 ⨯ 2 : 3 = 60 : 3

                    = 20

d. 80 : 2 ⨯ 4 = 40 ⨯ 4

                     = 160

2.

a. 927 – 10 ⨯ 2 = 927 – 20

                             = 907

b. 163 + 90 : 3 = 163 + 30

                        = 193

c. 90 + 10 ⨯ 2 = 90 + 20

                        = 110

d. 106 – 80 : 4 = 106 – 20

                        = 86

3.

a. 89 + 10 ⨯ 2 = 89 + 20

                            = 109

b. 25 ⨯ 2 + 78 = 50 + 78

                        = 128

c. 46 + 7 ⨯ 2 = 46 + 14

                      = 60

d. 35 ⨯ 2 + 90 = 70 + 90

                        = 160

4.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan