Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 33 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 33 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 9. Ôn tập biểu thức số. Tính số ngôi sao ở mỗi hình theo hai cách (xem mẫu trong SGK).

Luyện tập 1 trang 33 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Nối biểu thức với thứ tự thực hiện phép tính đúng.

Lời giải:

Em nối biểu thức với thứ tự thực hiện phép tính đúng như sau:

Luyện tập 2 trang 33 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tính số ngôi sao ở mỗi hình theo hai cách (xem mẫu trong SGK).

Lời giải:

a) Cách 1: 5 × 4 + 8 × 4

              = 20 + 32

              = 52

Cách 2: (5 + 8) × 4

           = 13 × 4

           = 52

 b) Cách 1: 4 × 6 + 6 × 6

           = 24 + 36

           = 60

Cách 2: (4 + 6) × 6

           = 10 × 6

           = 60

Luyện tập 3 trang 33 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Số?

Em dùng 1 tờ tiền 50 000 đồng để mua 1 vỉ trứng và 2 cái bánh mì (giá tiền như trên), người bán hàng sẽ trả lại em ................. đồng

Lời giải:

Em điền:

Em dùng 1 tờ tiền 50 000 đồng để mua 1 vỉ trứng và 2 cái bánh mì (giá tiền như trên), người bán hàng sẽ trả lại em 000 đồng.

Giải thích

Giá tiền của 2 cái bánh mì là:

7 000 × 2 = 14 000 (đồng)

Giá tiền của 1 vỉ trứng và 2 cái bánh mì là:

33 000 + 14 000 = 47 000 (đồng)

Người bán hàng sẽ trả lại em số tiền là:

50 000 – 47 000 = 3 000 (đồng)

Đáp số: 3 000 đồng

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan