Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 58 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 190 phiếu

1. Ngăn trên có 32 quyển sách, ngăn dưới có ít hơn ngăn trên 4 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?

1. Ngăn trên có 32 quyển sách, ngăn dưới có ít hơn ngăn trên 4 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách ?

2. Đàn gà có 27 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 15 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con ?

3. Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó :

Bài giải

1.

Bài giải

Số quyển sách có trong ngăn dưới là :

32 – 4 = 28 (quyển)

Số quyển sách có trong hai ngăn là :

32 + 28 = 60 (quyển)

Đáp số : 60 quyển.

2.

Bài giải

Số con gà mái là :

27 + 15 = 42 (con)

Đàn gà có số con là :

42 + 27 = 69 (con)

Đáp số : 69 con

3.

Bài toán : Lớp 3A có 28 học sinh, số học sinh lớp 3B nhiều hơn số học sinh lớp 3A là 3 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh ?

Bài giải

Lớp 3B có số học sinh là :

28 + 3 = 31 (học sinh)

Số học sinh có trong hai lớp là :

31 + 28 = 59 (học sinh)

Đáp số : 59 học sinh 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan