Câu 1, 2, 3 trang 59 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

1. Một cửa hàng buổi sáng bán được 26kg đường, buổi chiều bán được số đường gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

1. Một cửa hàng buổi sáng bán được 26kg đường, buổi chiều bán được số đường gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

2. Quãng đường từ bưu điện tỉnh đến chợ huyện dài 18km, quãng đường từ chợ huyện về nhà bằng quãng đường từ bưu điện tỉnh đến chợ huyện. Hỏi quãng đường từ bưu điện tỉnh về nhà dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

3. Số ?

Bài giải

1.

Tóm tắt

Buổi sáng bán : 26kg đường

Buổi chiều bán gấp đôi

Cả hai buổi bán : … kg đường ?

Bài giải

Số ki-lô-gam đường bán trong buổi chiều là :

26 ⨯ 2 = 52 (kg)

Số ki-lô-gam đường bán trong cả hai buổi là :

26 + 52 = 78 (kg)

Đáp số : 78kg

2.

Bài giải

Quãng đường từ chợ huyện về nhà là :

18 : 3 = 6 (km)

Quãng đường từ bưu điện tỉnh về nhà là :

18 + 6 = 24 (km)

Đáp số : 24km

3. 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan