Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 87 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 156 phiếu

1. Tính giá trị của biểu thức

1. Tính giá trị của biểu thức :

a. 172 + 10 ⨯ 2

b. 10 ⨯ 2 + 300

c. 69 – 54 : 6

d. 900 + 9 ⨯ 10

e. 20 ⨯ 6 + 70

g. 72 + 300 ⨯ 3

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

3. Có 24 bạn nam và 21 bạn nữ, các bạn đứng xếp thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn ?

Bài giải

1.

a. 172 + 10 ⨯ 2  = 172 + 20     b. 10 ⨯ 2 + 300 = 20 + 300

                           = 192                                      = 320

c. 69 – 54 : 6 = 69 – 9              d. 900 + 9 ⨯ 10 = 900 + 90

                      = 60                                              = 990

e. 20 ⨯ 6 + 70 = 120 + 70        g. 72 + 300 ⨯ 3 = 72 + 900

                        = 190                                         = 972

2.

3.

Tóm tắt

Bài giải

Tổng số bạn nam và nữ là :

24 + 21 = 45 (bạn)

Số bạn có trong một hàng là :

45 : 5 = 9 (bạn)

Đáp số : 9 bạn.

  Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan