Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2 trang 70, 71 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 70, 71 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 23. Thực hành và trải nghiệm. Tính diện tích mặt bàn học của em theo đơn vị đề-xi-mét vuông.

Thực hành theo nhóm.

Bài 1 trang 70 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tính diện tích mặt bàn học của em theo đơn vị đề-xi-mét vuông.

a) Thảo luận

- Mặt bàn học có dạng hình ...............................................

- Để tính diện tích mặt bàn cần biết các số đo sau:

Đánh dấu (x) vào nhiệm vụ của em.

Đánh dấu (x) vào nhiệm vụ của em.

- Đo cạnh dài của mặt bàn theo đơn vị xăng-ti-mét. 

- Làm tròn số đo đến hàng chục. 

- Đo cạnh ngắn của mặt bàn theo đơn vị xăng-ti-mét.  

- Chuyển đổi số đo (đã làm tròn thành số tròn chục) từ đơn vị xăng-ti-mét sang đơn vị đề-xi-mét.  

- Tính diện tích mặt bàn theo đơn vị đề-xi-mét vuông.  

- Chuẩn bị các nội dung sẽ trình bày trước lớp.  

b) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Số?

- Đo:

Cạnh dài: .................. cm;                          Cạnh ngắn: .................. cm.

- Làm tròn số đến hàng chục:

Cạnh dài: .................. cm;                            Cạnh ngắn: .................. cm.

- Đổi sang đề-xi-mét:

Cạnh dài: .................. cm;                            Cạnh ngắn: .................. cm.

- Diện tích mặt bàn: ......................... dm2.

c) Nội dung trình bày trước lớp.

Lời giải:

a)

- Mặt bàn học có dạng hình chữ nhật

- Để tính diện tích mặt bàn cần biết số đo sau:

chiều dài và chiều rộng của mặt bàn.

Đánh dấu (x) vào nhiệm vụ của em.

b) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Em thực hiện đo đạc và điền số thích hợp vào chỗ chấm.

c) Cử đại diện một bạn trong nhóm trình bày các nội dung đã thực hiện.

Bài 2 trang 70 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tính diện tích sàn phòng học theo đơn vị mét vuông.

Viết vào chỗ chấm.

a) Thảo luận.

- Nhiệm vụ của em:

b) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Em ghi nhận kết quả.

c) Nội dung trình bày trước lớp.

Lời giải:

a) Em ghi các nhiệm vụ của em trong nhóm.

b) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Em ghi lại các kết quả của mình sau khi thực hiện nhiệm vụ được phân công.

c) Cử đại diện một bạn trong nhóm trình bày các nội dung đã thực hiện.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan