Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 72 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Em hãy cho biết cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ trong sản xuất và đời sống.

Em hãy cho biết cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ trong sản xuất và đời sống.

Trả lời:

a)     Cơ cấu (1,0 điểm)

     Dịch vụ là một trong ba khu vực kinh tế lớn, các hoạt động kinh tế trong khu vực dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người. Dịch vụ bao gồm các ngành: dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch Vu công cộng.

b)    Vai trò (2,0 điểm).

- Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất cho các ngành kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp và công nghiệp. (0,5 điếm)

- Vận chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ (0,5 điểm)

- Tạo ra các mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với các nước trên thế giới. (0,5 điểm)

- Các ngành dịch vụ thu hút ngày càng nhiều lao động, tạo nhiều việc làm nâng cao đời sống và đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế (0,5 điểm)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan