Câu 1 trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Ghi dấu ( + ) vào Q ý trả lời đúng.

Ghi dấu ( + ) vào □ ý trả lời đúng.

Các hoạt động của khu vực dịch vụ là

□ 1. thương mại.                              □ 4. bưu chính, viễn thông.

□ 2. du lịch.                                      □ 5. cung cấp nước sạch.

□ 3. trồng rau sạch.                          □ 6. vận tải.

Trả lời:

Ghi dấu + vào các ý: 1, 2, 4, 6.

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan