Câu 1 trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
4.5 trên 4 phiếu

Ghi dấu ( + ) vào Q ý trả lời đúng.

Ghi dấu ( + ) vào □ ý trả lời đúng.

Các hoạt động của khu vực dịch vụ là

□ 1. thương mại.                              □ 4. bưu chính, viễn thông.

□ 2. du lịch.                                      □ 5. cung cấp nước sạch.

□ 3. trồng rau sạch.                          □ 6. vận tải.

Trả lời:

Ghi dấu + vào các ý: 1, 2, 4, 6.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan