Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 Unit 5 Trang 47 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Read the following passage. Fill in each blank with a suitable word from the box

Read the following passage. Fill in each blank with a suitable word from the box.

(Đọc bài văn bên dưới. Điền vào mỗi chỗ trống với những từ thích hợp trong hộp)

newspapers (báo)                 radio (đài)             TV

websites (trang mạng)          program (chương trình)

magazines (tạp chí)              emails (thư  điện tử)

information (thông tin)         chats (trò chuyện)

news (tin tức)

There are four people in my family. Each of us has a different hobby. My dad likes reading (a)___ newspapers because he can get the latest (b)___ every morning. However, my mom enjoys watching (c)___ and reading (d)___ Mom often spends hours reading articles about fashion and cooking. Unlike my mom and dad, my brother only loves exploring (e)___ about airplanes. He spends most of his free time getting (f)___ about the history and development of aircraft. He also writes (g)___ or (h)___ with his friends about his hobby. For me, I am really interested in listening to music. I love listening to music on the FM (i)___ I also like music (i)___ on TV on Sundays. What about you? What is your hobby?

Dịch

Có 4  người trong gia đình tôi. Mỗi chúng  tôi có 1 sở thích khác nhau. Bố tôi thích đọc báo bởi vì ông ấy có thể nắm tin tức  mới nhất mỗi sáng. Tuy  nhiên, mẹ tôi thích xem _______ và đọc _____. Mẹ thường dành hàng giờ đọc báo  v thời trang và nấu nướng. Không giống mẹ  và bố, anh trai chỉ thích khám phá ______ về máy bay. Anh ấy dành tất cả thời gian rảnh _______    về lịchsử và sự phát triển của máy bay. Anh ấy cũng viết _________  hoặc ______ với bạn về sở thích của anh ấy.   Với tôi, tôi thực sự thích nghe nhạc, tôi thích nghe nhạc trên đài FM,tôi cũng thích nhạc _____trên tivi vào chủ nhật. Thế còn bạn? Sở thích của bạn là gì? 

Đáp án

a) newspapers                     f) information

b) news                               g) emails

c) TV                                   h) chats

d) magazines                      i) radio

e) websites                         j) program

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan