Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 14 Unit 6 Trang 66 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Read about the Dal Lake in India and fill in each gap with one word from the box. There are more words in the box than you need

Read about the Dal Lake in India and fill in each gap with one word from the box. There are more words in the box than you need

(Đọc bài văn về  hồ Dal ở Ấn Độ và điền vào các chỗ trống với một từ trong hộp. Có Nhiều từ trong hộp hơn bạn cần).

surrounded (bao quanh)                 limits ( giới hạn)

cash ( tiền mặt)                               rapid ( nhanh)

death ( cái chết)                              heavy (nặng)

about ( khoảng)                               result ( kết quả)

money ( tiền)                                   life ( cuộc sống)

wastes ( rác)                                    kidneys ( thận)

One of the biggest attractions of the India's Kashmir valley, Dal Lake is dying a slow (1)______ . The latest report says that the waters of the Dal Lake are dangerously polluted with tones of solid (2)________ and toxic chemicals. Results of soil tests on Dal Lake indicate presence of (3)_______ metals, which are present beyond their permissible (4)_______ . This has greatly harmed the fish in the lake and can also cause severe damage to the human brain, liver and (5)______ . So what's damaging the Dal Lake? The culprit is (6)________ urbanization. Around

10,000 people live on the lake on floating gardens. And the lake is now completely (7) by commercial and residential establishments. (8)________________ 500,000 kilograms of solid waste are being dumped into the Dal Lake every year as a (9) _____  . Three billion rupees have been reportedly spent on conservation of the Dal Lake, but it has been reported that only hardly half of the (10)__________ has been used since 1997.

Dịch: 

Một trong những điểm du lịch của thung lũng Kashmir ở Ấn Độ, Hồ Dai thì đang chết dần dần. Tin tức mới nhất nói rằng nước của hồ Dal ô nhiễm nguy hiểm với hàng tấn rác cứng và chất độc hóa học. Kết quả khi kiểm tra đất ở hồ Dal chỉ ra sự có mặt của các kim loại nặng, cái mà trên mức độ cho phép. Điều này làm hại đến cá trong hồ và có thể gây ra phá hủy não, gan và thận người. Bởi vậy cái gì đang phá hủy Hồ Dal? Thủ phạm là đo thị hóa quá nhanh. Khoảng 10,000 người sống trên hồ trên vườn nổi. Và hồ thì hoàn toàn được bao quanh bởi khu dân cư và thương mại. Do đó khoảng 500,000 kí rác cứng được chôn vùi trong hồ Dal mỗi năm.. 3 tỷ rup-pi được nói là chi cho bảo tồn hồ Dal, nhưng nó được trình báo chỉ nửa số tiền được sử dụng từ năm 1997

Đáp án

1. death

5. kidneys

9. result

2. wastes

6. rapid

10. money

3. heavy

7. surrounded

 

4. limits

8. About

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan