Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 12 Sách bài tập (SBT) Địa Lí 9

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Lấy dân số thành thị chia cho tổng dân số cả nước rồi nhân với 100%.

Câu 2. Dựa vào bảng 3.2:

Bảng 3.2. SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 (Đơn vị: nghìn người)

Vùng

Tổng số dân

Số dân thành thị

Toàn quốc

86932,5

26515,9

Trung du và miền núi Bắc Bộ

12331,9

2422,3

Đồng bằng sông Hồng

18648,4

5422,2

Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

18943,5

4765,8

Tây Nguyên

5207,4

1487,4

Đông Nam Bộ

14545,9

8831,2

Đông bằng sông Cửu Long

17255,4

4067,0

 a) Hoàn thành bảng số liệu sau:

TỈ LỆ DÂN SỐ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN Ở NUỚC TA, NĂM 2010 (Đơn vị: %)

Vùng

Thành thị

Nông thôn

Toàn quốc

30,5

69,5

Trung du và miền núi Bắc Bộ

 

 

Đồng bằng sông Hồng

 

 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

 

 

Tây Nguyên

 

 

Đông Nam Bộ

 

 

Đồng bằng sông cửu Long

 

 

b) Nhận xét

Trả lời: 

a) Lấy dân số thành thị chia cho tổng dân số cả nước rồi nhân với 100%. Sau đó tính tỉ lệ dân nông thôn bằng cách lấy 100 % trừ tỉ lệ dân thành thị. Điền kết quả tính vào ô tương ứng sau:

Vùng

Thành thị

Nông thôn

Toàn quốc

30,5

69,5

Trung du và miền núi Bắc Bộ

 19,6

 80,4

Đồng bằng sông Hồng

 29,1

 70,9

Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

 25,2

 74,8

Tây Nguyên

 28,6

 71,4

Đông Nam Bộ

 60,7

 39,3

Đồng bằng sông Cửu Long

 23,6

 76,4

b) Nhận xét:

Tỉ lệ dân số thành thị của các vùng trên cả nước ở mức tương đối thấp. Trong đó tỉ lệ dân số thành thị ở Đông Nam Bộ cao nhất cả nước, ngược lại tỉ lệ dân thành thị ở Trung du và miền núi Bắc Bộ thấp nhất.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan