Tuyensinh247.com tặng 100% tiền nạp còn duy nhất hôm nay - KM lớn nhất năm
Xem ngay

Chỉ còn: 04:01:41

Câu 2 trang 14 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Nhận xét về sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta và ý nghĩa của sự thay đổi đó.

Nhận xét về sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta và ý nghĩa của sự thay đổi đó.

Dựa vào bảng 4.2:

Bảng 4.2. CƠ CẤU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở NUỚC TA QUA CÁC NĂM

Năm

Thành phần

2000

2004

2006

2010

Tổng số

100,0

100,0

100,0

100,0

Khu vực Nhà nước

9,3

9,9

9.1

10,4

Các khu vực khác

90,7

90,1

90,9

89,6

 Hướng dẫn trả lời:

+ Nhận xét:

Trong thời kì trên cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước tat hay đổi theo hướng:

- Tỉ lệ lao động của khu vực nhà nước giảm dần.

- Tỉ lệ lao động của các khu vực kinh tế khác tăng dần.

+ Ý nghĩa:

- Phát huy ngày càng tốt hơn các thành phần kinh tế, các nguồn lực ở trong và ngoài nước.

- Tạo điều kiện sử dụng hợp lí nguồn lao động, góp phần giải quyết việc làm.

- Khẳng định nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan