Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 46 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

Quan sát hình 19.2 và 19.3 tr.62 SGK, hãy :

Quan sát hình 19.2 và 19.3 tr.62 SGK, hãy :

a) Nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở hoang mạc Xa-ha-ra ( đới nóng )

b) Nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở hoang mạc Gô-bi ( đới ôn hòa )

c) Nêu sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hòa.

Trả lời :

a) Hoang mạc Xa-ha-ra ( đới nóng )

- Về nhiệt độ :

 Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 40 độ C (tháng 7)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến 12 độ C (tháng 12 năm trước và tháng 1 năm sau)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây rất cao quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng 8 mm (tháng 8)

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng 0 mm (từ thàn 11 năm trước đến tháng 5 năm sau )

+ Như vậy, ở đây lượng mưa rất ít

b) Hoang mạc Gô-bi ( đới ôn hòa )

- Về nhiệt độ :

 Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 22 độ C (tháng 7)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến -22 độ C (tháng 1)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây thấp quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng cao nhất là khoảng 60-63 mm (tháng 7)

+ Lượng mưa tháng thấp nhất khoảng 0 mm (tháng 1, tháng 2)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa ít

c) Sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hòa.

- Hoang mạc đới nóng có nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với hoang mạc đới ôn hòa 

- Hoang mạc đới nóng có lượng mưa ít hơn raasrt nhiều so với hoang mạc đới ôn hòa.

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan