Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 45 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, giá trị sản xuất công nghiệp của Trúng du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước, năm 2010

Cho bảng 18.1:

Bảng 18.1. DIỆN TÍCH, DÂN SỐ VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, NĂM 2010

Tiêu chí

Diện tích

(Km2)

Dân số

(Triệu người)

Giá trị sản xuất công nghiệp

(Tỉ đồng)

Cả nước

331051,4

86927,7

2963499,7

Trung du và miền núi Bắc Bộ

86927,7

101437,8

165985,1

a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, giá trị sản xuất công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước, năm 2010.

b) Nhận xét về quy mô diện tích, dân số, giá trị sản xuất công nghiệp của vùng so với cả nước.

Trả lời:

a) Biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, giá trị sản xuất công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước, năm 2010

b) Nhận xét:

Từ các biểu đồ trên ta thấy, Trung du miền núi BB là khu vực tập trung phần lớn dân số cả nước ( chiếm tới 46%) trên khoảng 21% về diện tích. Tuy nhiên đây lại là khu vực kinh tế khóa khăn, các quá trình sản xuất CN diễn ra trong điều kiện địa hình hiểm trở, khí hậu giá lạnh.. đã dẫn đến giá trị sản xuất theo đó mà rất thấp.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan