Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 trang 39 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta, năm 1995 và năm 2010.

Cho bảng 15.2:

Bảng 15.2. CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ PHÂN THEO NHÓM HÀNG CỦA NUỚC TA, NĂM 1995 VÀ NĂM 2010

Nhóm hàng

Năm 1995

Năm 2010

Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản

25,3

31,0

Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp

28,5

46,1

Hàng nông, lâm, thuỷ sản

46,2

22,9

a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta, năm 1995 và năm 2010.

b) Nhận xét về các mặt hàng xuất khẩu của nước ta.

c) Vì sao hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp chiếm tỉ trọng cao?

Trả lời:

a) Biểu đồ cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta, năm 1995 và 2010

b) Nhận xét:

-         Trong cơ cấu giá trị xuất khẩu của nước ta năm 1995, chiếm tỉ trọng lớn nhất là hàng nông, lâm, thuỷ sản, tiếp đến là hàngcông nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, sau cùng là hàngcông nghiệp nặng và khoáng sản.

-         Trong cơ cấu giá trị xuất khẩu của nước ta năm 2010, chiếm tỉ trọng lớn nhất là hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, tiếp đến là hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, sau cùng là hàng nông, lâm, thuỷ sản.

→ Cơ cấu giá trị xuất khẩu của chúng ta đã có sự thay đổi theo hướng tăng tỉ trọng xuất khẩu nhóm ngành công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp và giảm tỉ trọng nhóm ngành nông, lâm, thuỷ sản.

c)  Nhóm ngành công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp chiếm tỉ trọng cao vì đây là ngành chúng ta có điều kiện lao động dồi dào và vốn đầu tư cũng như cơ sở hạ tầng ít.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan