Câu 4 trang 52 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Bình chọn:
3.1 trên 13 phiếu

Vẽ biểu đồ thể hiện năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước

Cho bảng 21:

Bảng 21. NĂNG SUẤT LÚA CẢ NĂM CỦA CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: tạ/ha)

Năm

Cả nước

Đổng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông cửu Long

1995

36,9

44,4

40,2

2000

42, 4

55,2

42,3

2010

53,4

59,2

54,7

a) Vẽ biểu đồ thể hiện năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước qua các năm trên.

b) Tại sao Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất?

Trả lời:

a) Biểu đồ thể hiện năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước qua các năm

b) ĐB sông Hồng có năng suất lúa cao nhất vì ĐB sông Hồng có:

– Đất phù sa nhìn chung màu mỡ, diện tích, thuận lợi cho việc sản xuất lương thực với quy mô lớn.

– Điều kiện khí hậu và thủy văn thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ.

– Nguồn lao động đông, trình độ thâm canh cao nhất nước.

– Cơ sở vật chất kĩ thuật của nông nghiệp, đặc biệt là mạng lưới thủy lợi đảm bảo tốt cho sản xuất.

– Có các chính sách mới của Nhà nước (chính sách về đất, thuế, giá…)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan