Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 92 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Bình chọn:
3.2 trên 22 phiếu

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai.

Vẽ \(\widehat {xOy} = 50^\circ \). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz.

Dùng giả thiết trên cho các bài số 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 sau đây. Hãy chọn kết quả đúng

Câu 6.1 trang 92 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Số đo của góc xOn bằng

 (A) 25° ;                     (B) 115°;

(C) 90°;                       (D) 65°

Giải

Đáp án đúng là (B) 115°.

Câu 6.2 trang 92 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Số đo của góc xOm bằng

(A) 25° ;                      (B) 65°;

(C) 90°;                       (D) 115°

Giải

Đáp án đúng là (A) 25°.

Câu 6.3 trang 92 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Số đo của góc mOn bằng

(A) 25° ;                     (B) 65°;

(C) 90°;                      (D) 115°

Giải

Đáp án đúng là (C) 90°.

Câu 6.4 trang 92 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Số đo của góc mOz  bằng

(A) 25° ;                        (B) 90°;

(C) 115°;                      (D) 155°

Giải

Đáp án đúng là (D) 155°.

Câu 6.5 trang 92 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Tia nằm trong góc xOy là tia phân giác của góc đó;

b) Tia tạo với một cạnh của góc xOy một góc bằng nửa số đo góc xOy là tia phân giác của góc đó;

c) Mỗi góc có duy nhất một tia phân giác;

d) Mỗi góc có duy nhất một đường phân giác.

Giải

Trong bài này chỉ có câu d là đúng, các câu còn lại là sai.

Câu 6.6 trang 92 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ \(\widehat {mOn} = 120^\circ \). Vẽ tiếp \(\widehat {mOt} = 90^\circ \) sao cho tia Ot nằm trong góc mOn. Vẽ tiếp \(\widehat {nOz} = 90^\circ \) sao cho tia Oz nằm trong góc mOn. Vẽ tiếp Ox là tia phân giác của góc mOn.

a) Cho biết số đo của góc nOt.

b) Cho biết số đo của góc mOz;

c) Cho biết số đo của góc zOx.

Giải

Ta có thể vẽ như hình bs.16

a) Do \(\widehat {mOn} = 120^\circ \) và \(\widehat {mOt} = 90^\circ \) nên \(\widehat {nOt} = 30^\circ \).

b) Tương tự, do \(\widehat {mOn} = 120^\circ \) và \(\widehat {nOz} = 90^\circ \) nên \(\widehat {mOz} = 30^\circ \)

c) Do Ox là tia phân giác của góc mOn, nên \(\widehat {{\rm{mOx}}} = {{120^\circ } \over 2} = 60^\circ \)

Ta có \(\widehat {mOz} + \widehat {{\rm{zOx}}} = \widehat {{\rm{mOx}}}\)

Hay \(30^\circ  + \widehat {{\rm{zOx}}} = 60^\circ \)

Từ đó \(\widehat {{\rm{zOx}}} = 30^\circ \)  

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan