Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 trang 98, 99 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Chọn đáp án đúng.

Câu II.6 trang 98 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ \(\widehat {mOn} = 100^\circ \) (h.bs.8). Vẽ tiếp \(\widehat {mOx} = 90^\circ \) và tia Ox ở trong góc mOn. Vẽ tiếp \(\widehat {mOy} = 10^\circ \) và tia Oy ở trong góc mOn. Vẽ tiếp Oz là tia phân giác của góc mOn. Khi đó số đo của góc xOz bằng bao nhiêu?

(A) 10°;                            (B) 40°;

(C) 50°;                           (D) 80°

Giải

Đáp án đúng (B) 40°.

Câu II.7 trang 98 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Biết rằng hai góc mOn và nOp kề bù, hơn nữa \(\widehat {mOn} = 5\widehat {nOp}\). Khi đó  

\(\left( A \right)\widehat {mOn} = 30^\circ \), \(\widehat {nOp} = 150^\circ \)

\(\left( B \right)\widehat {mOn} = 150^\circ \), \(\widehat {nOp} = 30^\circ \)

\(\left( C \right)\widehat {mOn} = 144^\circ \), \(\widehat {nOp} = 36^\circ \)

\(\left( D \right)\widehat {mOn} = 36^\circ \), \(\widehat {nOp} = 144^\circ \)

Giải

Đáp án đúng \(\left( B \right)\widehat {mOn} = 150^\circ \), \(\widehat {nOp} = 30^\circ \)

Câu II.8 trang 99 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Trên đường tròn tâm O bán kính R (R > 0) lấy 5 điểm M, N, P, Q, S. Khi đó số các cung có hai đầu mút lấy trong số các điểm đã cho bằng

(A) 20;                            (B) 10;

(C) 40;                            (D) 200

Giải

Đáp án đúng (A) 20

Câu II.9 trang 99 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho hình bs.9. Khi đó

(A) MP = MQ = MN = PQ

(B)  MP = MQ = NQ = NP

(C)  MP = MQ = NP = PQ

(D) MP = MQ > NQ = NP

Giải

Đáp án đúng (B)  MP = MQ = NQ = NP

Câu II.10 trang 99 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

 

Tam giác MNP có MP = 6cm, MN = PN = 5cm. Góc MNx kề bù với góc góc MNP. Điểm Q trên tia Nx sao cho NQ = NM (h.bs.10). Khi đó độ dài của đoạn thẳng PQ bằng

(A) 5;                            (B) 6;

(C) 8;                           (D) 10

Giải

Đáp án đúng (D) 10

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan