Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Bình chọn:
4.7 trên 10 phiếu

Chọn đáp án đúng.

Câu II.1 trang 97 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng a và 3 điểm M, N, P (phân biệt). Nếu hai điểm M, N khác phía  với đường thẳng a và hai điểm N, P.

(A) Khác phía với đường thẳng a thì hai điểm M, P khác phía với đường thẳng a;

(B)  Cùng phía với đường thẳng a thì hai điểm M, P cìng phía với đường thẳng a;

(C)  Cùng phía với đường thẳng a thì hai điểm M, P khác phía với đường thẳng a;

(D) Cùng phía với đường thẳng a thì đôi một trong số các điểm M, P, N khác phía với đường thẳng a.

Giải

Đáp án (C)  Cùng phía với đường thẳng a thì hai điểm M, P khác phía với đường thẳng a.

Câu II.2 trang 97 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Số góc trong hình được tạo bởi 6 tia phân biệt, chung gốc bằng

(A) 5;                            (B) 6;

(C) 15;                         (D) 30

Giải

Đáp án (C) 15.

Câu II.3 trang 97 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Biết rằng \(\widehat {MNP} = 180^\circ \). Câu nào sau đây không đúng?

(A) Ba điểm M, N, P thẳng hàng;

(B) Hai tia MP và MN đối nhau;

(C) Hai tia NP và NM đối nhau;

(D) MNP là góc bẹt

Giải

Đáp án (B) Hai tia MP và MN đối nhau.

Câu II.4 trang 98 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ \(\widehat {mOn} = 36^\circ \). Vẽ tiếp góc nOp kề bù với góc nOm. Vẽ tiếp góc pOt phụ với góc mOn và tia Ot ở trong góc pOn (h.bs,6). Khi đó, số đo của góc nOt bằng bao nhiêu?

(A) 54°;                            (B) 72°;

(C) 92°;                           (D) 144°

Giải

Đáp án (C) 92°

Câu II.5 trang 98 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ \(\widehat {mOn} = 64^\circ \). Vẽ tiếp góc nOp kề bù với góc nOm. Vẽ tiếp Ox là tia phân giác của góc pOn (h.bs.7). Khi đó, số đo của góc xOy bằng bao nhiêu?

(A) 90°;                            (B) 58°;

(C) 36°;                           (D) 116°

Giải

Đáp án (A) 90°

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan