Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 8 Unit 6 Trang 61 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

Make up sentences with "If". Use the words in the box.

Make up sentences with "If". Use the words in the box.

(Nghĩ ra các câu với "if". Sử dụng từ trong hộp)

a) She comes late again (Cô ấy lại đến muộn)

A) I'll give you some (Tôi sẽ đưa cho bạn một vài cái)

b) I win this competition (Tôi chiến thắng cuộc thi)

B) it will be cheaper (Nó thì sẽ rẻ hơn)

c) We go by train (Chúng tôi đi bằng tàu)

C) that will pollute the wood (rằng sẽ ô nhiễm gỗ)

d) We go by plane (Chúng tôi đi bằng máy bay

D) she will lose her job (Cô ấy sẽ mất việc)

e) You need more bags (bạn cần nhiều túi hơn)

E) it will be quicker (Nó sẽ nhanh hơn)

f) We throw these bottles over the hedge (Chúng tôi đã ném những cái chai đi)

F) I will give the award to the unlucky people (Tôi sẽ tặng giải thưởng cho những nguwoif không may mắn)

a)    If she comes late again, she will lose her job.

b)_________________________

c)_________________________

d)_________________________

e)_________________________

f )_________________________

Đáp án

a) If she comes late again, she will lose her job. (Nếu cô ấy lại đến muộn, cô ấy sẽ mất việc)

b) If I win this competition, I will give the award to the unlucky people. (Nếu tôi thắng cuộc thi, tôi sẽ tặng giải thưởng tới người không may mắn)

c) If we go by train, it will be cheaper. (Nếu chúng tôi đi bằng tàu, nó sẽ rẻ hơn)

d) If we go by plane, it will be quicker. (Nếu chúng tôi đi bằng máy bay, nó sẽ nhanh hơn)

e) If you need more bags, I'll give you some. (Nếu bạn cần thêm túi, tôi sẽ đưa cho bạn)

f) If we throw these bottles over the hedge, that will pollute the wood. (Nếu chúng ta ném những cái chai này đi, điều này làm ô nhiễm gỗ)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan