Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 10 trang 46 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 22 phiếu

Điền c hoặc k vào chỗ trống:

1. Điền c hoặc k vào chỗ trống:

con ........á, con ........iến, cây ...... ầu, dòng ........ ênh

2. Điền vào chỗ trống:

a) l hoặc n

......o sợ, ăn......o, hoa .......an, thuyền .......an

b) nghỉ hoặc nghĩ

.......... học, lo ........, ........ ngơi, ngẫm ...........

TRẢ LỜI:

1. Điền c hoặc k vào chỗ trống:

con cá, con kiến, cây cầu, dòng kênh

2. Điền vào chỗ trống:

a) l hoặc n

lo sợ, ăn no, hoa lan, thuyền nan

b) nghỉ hoặc nghĩ

nghỉ học, lo nghĩ, nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan