Chính tả - Tuần 3 trang 10 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
2.8 trên 6 phiếu

1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:

1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:

......... ày tháng,.............. ỉ ngơi

......... ười bọn,............... ề nghiệp

2. Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

cây..... e,  mái..... e, ........ ung thành, ........ung sức.

b) đổ hoặc đỗ

........ rác, thi................. trời  ...... mưa, xe .....

TRẢ LỜI:

1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:

ngày tháng, nghỉ ngơi

người bạn, nghề nghiệp

2. Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

cây tre, mái che, trung thành, chung sức

b) đổ hoặc đỗ

đổ rác, thi đỗ, trời đổ mưa, xe đỗ lại

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan