Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 3 trang 10 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.3 trên 23 phiếu

1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:

1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:

......... ày tháng,.............. ỉ ngơi

......... ười bọn,............... ề nghiệp

2. Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

cây..... e,  mái..... e, ........ ung thành, ........ung sức.

b) đổ hoặc đỗ

........ rác, thi................. trời  ...... mưa, xe .....

TRẢ LỜI:

1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:

ngày tháng, nghỉ ngơi

người bạn, nghề nghiệp

2. Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

cây tre, mái che, trung thành, chung sức

b) đổ hoặc đỗ

đổ rác, thi đỗ, trời đổ mưa, xe đỗ lại

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan