Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E. Writing – trang 15 Unit 2 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
3.8 trên 18 phiếu

Rewrite the following sentences without changing their original meanings use the right comparative form of the adverbs in brackets.

E. Writing - Viết

1. Rewrite the following sentences without changing their original meanings use the right comparative form of the adverbs in brackets.

Viết lại các câu sau mà không thay đổi nghĩa gốc, dùng những trạng từ ở trong ngoặc bên phải ở thể so sánh hơn đúng.

1. The Eagle team períormed more successíully than the Lion team (successfully)

The Lion team performed _________________________________.

2. In the countryside, children play more freely than in the City. (freely)

In the City, children _________________________________.

3. Our gers are now better equipped than in the past. (badly)

In the past, our gers _________________________________.

4. A sports car goes faster than an ordinary car. (slowly)

An ordinary car goes _________________________________.

5. Business person travels more expensively than a tourist. (cheaply)

A tourist travels _________________________________.

6. Thompson works more responsibly than Mr Dylan. (carelessly)

Mr Dylan works  _________________________________.

KEY

1. The Lion team performed less successfully than the Eagle team. (Đội Sư Tử trình diễn ít thành công hơn đội Đại Bàng)

2. In the City, children play less freely than in the countryside. (Trong thành phố, trẻ em chơi ít tự do hơn ở nông thôn)

3. In the past, our gers were worse equipped than now. (trong quá khứ, nhà lều của chúng ta được trang bị đồ đạc kém hơn bây giờ)

4. An ordinary car goes more slowly than a sports car. (một chiếc xe bình thường đi chậm hơn xe thể thao)

5. A tourist travels more cheaply than a business person. (một du khách đi du lịch rẻ hơn một thương nhân)

6. Mr Dylan works more carelessly than Mr Thompson. (Ông Dylan làm việc ít cẩn thận hơn ông Thompson)

 

2. Nguyen often visits his grandparents who live in a mountainous village. These are some of the changes he has observed. Use the information in the table and write a short paragraph about the changes.

Nguyen hay ghé thăm ông bà sống ở nông thôn miền núi. Đây là một vài thay đổi mà anh ấy quan sát được. Hãy dùng thông tin trong bảng và viết một đoạn văn ngắn về sự thay đổi đó.

*

There are a lot of changes in my grandparents’ village. The first change _________________________

KEY

Students’ answers

Câu trả lời của học sinh

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan