Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E-Writing -trang 9-Unit 1- Sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 9 mới

Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

1. Make sentences using the words and phrases below. You can add extra words or make changes. Viết câu có sử dụng từ và cụm từ dưới đây. Em có thể thêm từ hoặc thay đổi.

1. Make sentences using the words and phrases below. You can add extra words or make changes.
Viết câu có sử dụng từ và cụm từ dưới đây. Em có thể thêm từ hoặc thay đổi.

Key - Đáp án:

1. There are some famous pottery villages in Viet Nam such as Chu Dau, BatTrang, and Bau True.

2. Bau True is one of the oldest pottery villages in Southeast Asia.

3. It is located about ten kilometres from Phan Rang City.

4. There, young girls from twelve to fifteen years old begin to learn how to make pottery.

5. They know how to make pottery products from pots to small jars.

 

2. Complete each complex sentences using your own ideas.

Hoàn thành những câu sau theo ý tưởng của em.

3. You reeceive an email from Elena, your pen pal in the UK. She asks you to wrrite to her about your favourite places of interest in your area.Writing an email telling her about these places.

Em nhận được email từ Elena, bạn tâm thư ở Anh. Cô ấy bảo bạn hãy viết thư kể cho cô ấy về những địa điểm bạn yêu thích ở nơi bạn sống. Viết một emai kể về những địa điểm đó.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan