Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 69 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 69 tập 1 Cánh Diều - Bài 2. Tập hợp các số nguyên. Bài 5. Vẽ trục số nằm ngang, chỉ ra hai số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm -3 một khoảng là 2 đơn vị. Sau đó tìm số đối của hai số nguyên đó.

Bài 1 trang 69 SGK Toán 6 tập 1 - Cánh Diều

Viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong các tình huống sau:

a) Máy bay ở độ cao 10 000 m;

b) Mực nước biển;

c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m.

Phương pháp:

- Độ cao: Giữ nguyên số.

- Mực nước biển: 0.

- Dưới mực nước biển: Thêm dấu “ – ” trước số đã cho.

Lời giải:

Do ta viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển nên:

a) Máy bay bay ở độ cao 10 000 m, nghĩa là máy bay bay cao hơn mực nước biển là 10 000m. Do đó số nguyên biểu thị độ cao của máy bay ở đây là 10 000 m (hoặc ta cũng có thể viết + 10 000 m).

b) Tại mực nước biển là gốc nên số nguyên biểu thị độ cao ở mức nước biển là 0. 

c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m nên số nguyên biểu thị độ cao của tàu ngầm ở đây là – 100 m.

Bài 2 trang 69 SGK Toán 6 tập 1 - Cánh Diều

Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho ?

a) \( - 3?\mathbb{Z}\)

b) \(0?\mathbb{Z}\)

c) \(4?\mathbb{Z}\)

d) \( - 2?\mathbb{N}\)

Phương pháp:

- Tập số nguyên gồm số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương.

- Số nguyên âm không là số tự nhiên.

Lời giải:

a) \( - 3 \in \mathbb{Z}\)

b) \(0 \in \mathbb{Z}\)

c) \(4 \in \mathbb{Z}\)

d) \( - 2 \notin \mathbb{N}\)

Bài 3 trang 69 SGK Toán 6 tập 1 - Cánh Diều

Biểu diễn các số -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số sau: 

Phương pháp:

Biểu diễn các số -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số

Lời giải:

Biểu diễn các số – 7, – 6, – 5, – 4, – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số đã cho, ta được:

Bài 4 trang 69 SGK Toán 6 tập 1 - Cánh Diều

Quan sát trục số:

 

a) Tính khoảng cách từ điểm O đến điểm A.

b) Tìm trên trục số những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị.

Phương pháp:

a) Đếm số khoảng mà A cách O.

b) Tìm điểm nằm bên phải và điểm nằm bên trái điểm O.

Lời giải:

a) Khoảng cách từ điểm O đến điểm A: 2 đơn vị.

b) Những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị là: điểm 5 nằm bên phải điểm O và điểm \( - 5\) nằm bên trái điểm O.

Bài 5 trang 69 SGK Toán 6 tập 1 - Cánh Diều

Vẽ trục số nằm ngang, chỉ ra hai số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm -3 một khoảng là 2 đơn vị. Sau đó tìm số đối của hai số nguyên đó.

Phương pháp:

- Vẽ trục số.

- Dịch chuyển sang trái và sang phải số \( - 3\) hai vạch để tìm điểm cách điểm đó 2 đơn vị.

- Hai số đối nhau cách đều số 0.

Lời giải:

Ta có: 

Các điểm A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn của các số nguyên – 3, – 5, – 1.

Ta có điểm B và C đều cách điểm A một khoảng là 2 đơn vị 

Nên hai số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm – 3 một khoảng là 2 đơn vị là – 5 và – 1. 

Số đối của – 5 là 5; số đối của – 1 là 1. 

Bài 6 trang 69 SGK Toán 6 tập 1 - Cánh Diều

So sánh các cặp số sau: 3 và 5; -1 và -3; -5 và 2; 5 và -3.

Phương pháp:

+ So sánh 2 số nguyên âm:

   Bước 1: Bỏ dấu “ –  ” trước cả hai số âm

   Bước 2: Trong hai số nguyên dương nhân được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn.

+ Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương.

Lời giải:

+) 3 < 5

+) Do \(1 < 3\) nên \( - 1 >  - 3\).

+) Do số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương nên - 5 < 2.

+) Do số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương nên 5 > - 3

Bài 7 trang 69 SGK Toán 6 tập 1 - Cánh Diều

Nước đóng băng khi nhiệt độ từ \(0^\circ C\) trở xuống. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao?

a) Ở nhiệt độ \( - 3^\circ C\) thì nước đóng băng.

b) Ở nhiệt độ \(2^\circ C\) thì nước đóng băng.

Phương pháp:

- Nhiệt độ từ \(0^\circ C\) trở xuống là nhiệt độ âm.

- So sánh \( - 3^\circ C\) với \(0^\circ C\).

- So sánh \(2^\circ C\) với \(0^\circ C\).

Lời giải:

Nước đóng băng khi nhiệt độ từ 0 oC trở xuống hay nước đóng băng ở nhiệt độ bé hơn (nhỏ hơn) 0 oC.

a) Vì – 3 °C < 0 °C (số nguyên âm nhỏ luôn nhỏ hơn 0) 

Do đó ở nhiệt độ – 3 °C thì nước đóng băng là phát biểu đúng. 

b) Vì 2 °C > 0 °C (số nguyên dương luôn lớn hơn 0)

Do đó ở nhiệt độ 2 °C thì nước chưa thể đóng băng hay phát biểu "ở nhiệt độ 2 °C thì nước đóng băng" là phát biểu sai. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan