Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 114, 115 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 114, 115 Kết nối tri thức tập 1 bài 44. Ôn tập chung tiết 2. Bài 5. Một đội trồng cây, ngày đầu trồng được 235 cây, ngày sau trồng được nhiều hơn ngày đầu 80 cây. Hỏi cả hai ngày đội trồng cây đó trồng được bao nhiêu cây?

Bài 1 trang 114 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đặt tính rồi tính.

217 x 4                  309 x 3                  160 x 5

Phương pháp:

Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Bước 2. Nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Bài 2 trang 114 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đặt tính rồi tính.

576 : 3                     645 : 5                      847 : 7

Phương pháp:

Đặt tính rồi lấy từng chữ số của số bị chia chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 3 trang 115 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD như hình dưới đây là ..... mm.

b) Túi đường trong hình bên cân nặng ..... g.

c) Rót hết nước từ một cái bình được 3 ca nước như hình vẽ.

Lượng nước ban đầu trong bình là ..... ml.

Phương pháp:

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD.

b) Cân nặng của túi đường bằng tổng cân nặng các quả cân trên đĩa cân bên trái.

c) Lượng nước ban đầu trong bình bằng tổng lượng nước trong 3 cái ca.

Lời giải:

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là 34 + 18 + 45 = 97 (mm)

b) Cân nặng của túi đường bằng tổng cân nặng các quả cân trên đĩa cân bên trái.

    Vậy cân nặng của túi đường là 100 + 200 + 500 = 800 (g)

c) Lượng nước ban đầu trong bình là 200 x 3 = 600 (ml)

Ta điền như sau:

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD như hình dưới đây là 97 mm.

b) Túi đường trong hình bên cân nặng 800 g

c) Lượng nước ban đầu trong bình là 600 ml.

Bài 4 trang 115 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính giá trị của biểu thức.

a) 32 x 6 : 3 = ............................                                

                   = ............................                                                        

b) 32 x (6 – 3) = ...............................

                       = ...............................

Phương pháp:

- Nếu biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia ta thực hiện từ trái sang phải.

- Nếu biểu thức có dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 32 x 6 : 3 = 192 : 3                                              

                   = 64                                                                              

b) 32 x ( 6 – 3) = 32 x 3

                       = 96

Bài 5 trang 115 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Một đội trồng cây, ngày đầu trồng được 235 cây, ngày sau trồng được nhiều hơn ngày đầu 80 cây. Hỏi cả hai ngày đội trồng cây đó trồng được bao nhiêu cây?

Phương pháp:

Bước 1: Tính số cây ngày sau trồng được = Số cây ngày đầu trồng được + 80

Bước 2: Tính số cây cả 2 ngày trồng được = Số cây ngày đầu + Số cây ngày sau

Lời giải:

Bài giải

Số cây ngày sau trồng được là:

235 + 80 = 315 (cây)

Số cây cả hai ngày trồng được là

235 + 315 = 550 (cây)

Đáp số: 550 cây

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan