Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 104 tập 1 Cánh Diều - Bài 3. Hình bình hành. Bài 1. Xem Hình 28 và cho biết hình nào trong số các hình đó là hình bình hành

Bài 1 trang 104 SGK Toán 6 tập 1 - Cánh Diều

Xem Hình 28 và cho biết hình nào trong số các hình đó là hình bình hành

Phương pháp:

Hình bình hành là hình có các cặp cạnh đối song song.

Lời giải:

Quan sát Hình 28, ta thấy 

+) AB = CD; AD = BC (đếm số ô vuông); AB và CD song song với nhau; AD và BC song song với nhau nên ABCD là hình bình hành.

+) EI = GH; EG = IH (đếm số ô vuông); EI song song với GH; EG song song IH nên IEGH là hình bình hành. 

+) Hai hình còn lại không phải hình bình hành vì không có các cạnh đối bằng nhau.

Vậy trong Hình 28, có hai hình bình hành là ABCD và IEGH.

Bài 2 trang 104 SGK Toán 6 tập 1 - Cánh Diều

Một mảnh đất có dạng hình bình hành ABCD với AB = 47 m. Người ta mở rộng mảnh đất này thành hình bình hành AEGD có diện tích lớn hơn diện tích mảnh đất ban đầu là 189 \({m^2}\) và BE = 7m ( Hình 29). Tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Phương pháp:

- Tìm chiều cao của hình bình hành CBEG: \(h = \frac{S}{a}\) với a là độ dài cạnh BE, S là diện tích.

- Chiều cao của hình bình hành CBEG bằng chiều cao của hình bình hành ABCD.

Lời giải:

Chiều cao ứng với đáy BE của hình bình hành CBEG là: 189 : 7 = 27 m.

Chiều cao ứng với đáy AB của hình bình hành ABCD cũng là: 27 m. 

Diện tích mảnh đất ABCD ban đầu là: 47 x 27 = 1269 (\({m^2}\))

Bài 3 trang 104 SGK Toán 6 tập 1 - Cánh Diều

Sử dụng các mảnh bìa như Hình 21 trang 101 để ghép thành một hình bình hành.

Phương pháp:

Cắt các bìa rồi ghép lại với nhau.

Lời giải:

Ta đặt tên các mảnh như sau:

Ta ghép thành hình bình hành: 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan