Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 6 trang 112 tập 1 Cánh Diều - Bài 6. Hình có tâm đối xứng. Bài 1. Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

Bài 1 trang 112 SGK Toán 6 tập 1 - Cánh Diều

Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

Phương pháp:

Quan sát tìm tâm đối xứng.

Lời giải:

Tất cả các hình trên, từ Hình 66 đến Hình 69 đều có tâm đối xứng như sau:

+) Hình 66: (chấm đỏ trên hình)

+) Hình 67: (chấm đỏ trên hình)

+) Hình 68: (chấm đỏ trên hình)

+) Hình 69: (chấm đen trên hình)

Bài 2 trang 112 SGK Toán 6 tập 1 - Cánh Diều

Trong Hình 70, các hình từ a) đến c), hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó ( kể cả màu sắc) 

Phương pháp:

Tìm tâm đối xứng của các hình.

Lời giải:

Hình a và b có tâm đối xứng.

Hình c không có tâm đối xứng.

Bài 3 trang 112 SGK Toán 6 tập 1 - Cánh Diều

Hãy tìm một số hình có tâm đối xứng trong thực tiễn.

Phương pháp:

Quan sát và tìm các hình có tâm đối xứng.

Lời giải:

+) Hình biển báo giao thông:

+) Hình bông hoa:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan