Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 1: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng trang 72, 73, 74 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1 trang 72, câu 2, 3, 4 trang 73, câu 5 trang 74 - Bài 1: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo. Viết 2 – 3 từ ngữ: a. Chỉ tình cảm bạn bè. M: thân thiết.

Câu 1 trang 72 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết vào phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị sau khi đọc một truyện về bạn bè.

Trả lời:

- Tên truyện: Sự tích ngày và đêm

- Tên tác giả: Truyện cổ tích

- Nhân vật: Mặt trăng, gà trống, mặt trời.

- Đặc điểm: Một tình bạn đẹp giữa gà trống và mặt trời, hai sự vật tưởng chừng như không liên quan đến nhau nhưng lại dành cho nhau những tình cảm rất đáng quý. Mặt trời đóng vai trò như người anh cả, che chở cho gà trống, ngược lại gà trống luôn luôn biết ơn mặt trời.

- Lời nói: Thể hiện tình bạn.

Câu 2 trang 73 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Ghép các tiếng sau thành từ ngữ:

Trả lời:

Bạn học, bạn bè, bạn thân, đôi bạn, học đường, bạn đường, bè bạn

Câu 3 trang 73 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết 2 – 3 từ ngữ:

a. Chỉ tình cảm bạn bè

M: thân thiết

b. Chỉ hoạt động học tập, vui chơi cùng bạn

M: trốn tìm

Trả lời:

a. Chỉ tình cảm bạn bè: gần gũi, thân thương, thân thiết,…

b. Chỉ hoạt động học tập, vui chơi cùng bạn: phát biểu, thảo luận, đuổi bắt, nô đùa,…

Câu 4 trang 73 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết một câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 3 để:

a. Giới thiệu về bạn bè.

M: Mai, Minh và Châu là những người bạn thân thiết của em.

b. Kể về hoạt động học tập hoặc vui chơi cùng bạn.

M: Giờ ra chơi, chúng em chơi trốn tìm rất vui.

Trả lời:

a. Em và Lan là đôi bạn thân cùng tiến.

b. Trong giờ học, em thường xuyên phát biểu xây dựng bài.

Câu 5 trang 74 VBT Tiếng Việt 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm từ ngữ chỉ các âm thanh được so sánh với nhau trong các câu thơ sau rồi điền vào bảng.

a. Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

Hồ Chí Minh

b. Đã có ai lắng nghe

Tiếng mưa trong rừng cọ

Như tiếng thác dội về

Như ào ào trận gió.

Nguyễn Viết Bình

c. Tiếng mưa ràn rạt

Như là đuổi nhau

Tiếng mưa rào rào

Như đang đổ thóc.

Trần Lan Vinh

Trả lời:

Sự vật

Âm thanh 1

Từ ngữ dùng để so sánh

Âm thanh 2

Tiếng suối

trong

như

Tiếng hát xa

Tiếng mưa

Dội

như

Tiếng thác 

Ào ào

như

Trận gió

Tiếng mưa

Ràn rạt

Như là

Đuổi nhau

Rào rào

như

Đang đổ thóc

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan