Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 1: Một mái nhà chung trang 60, 61 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều trang 60, 61 Bài đọc 1: Một mái nhà chung. Bài thơ nói đến “những mái nhà riêng” nào? Gạch dưới những từ ngữ nói về mái nhà riêng trong mỗi khổ thơ. Em thích những hình ảnh nào trong bài thơ? Vì sao?

Câu 1 trang 60 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bài thơ nói đến “những mái nhà riêng” nào? Gạch dưới những từ ngữ nói về mái nhà riêng trong mỗi khổ thơ.

Mái nhà của chim

Lợp nghìn lá biếc

Mái nhà của cá

Sóng xanh rập rình.

 

Mái nhà của dím

Sâu trong lòng đất

Mái nhà của ốc

Tròn vo bên mình.

 

Mái nhà của em

Nghiêng giàn gấc đỏ

Mái nhà của bạn

Hoa giấy lợp hồng. 

Phương pháp:

Em đọc khổ thơ 1, khổ thơ 2 và khổ thơ 3.  

Trả lời:

Mái nhà của chim

Lợp nghìn lá biếc

Mái nhà của cá

Sóng xanh rập rình.

 

Mái nhà của dím

Sâu trong lòng đất

Mái nhà của ốc

Tròn vo bên mình.

 

Mái nhà của em

Nghiêng giàn gấc đỏ

Mái nhà của bạn

Hoa giấy lợp hồng. 

Câu 2 trang 60 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Mái nhà chung của muôn loài là gì? Viết tiếp:

Mái nhà chung của muôn loài là ............................ 

Phương pháp:

Em đọc khổ thơ 4 và khổ thơ 5.   

Trả lời:

Mái nhà chung của muôn loài là bầu trời xanh.

Câu 3 trang 60 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Em hiểu ngôi nhà chung của muôn loài dưới mái nhà ấy là gì? Viết tiếp:

Đó là................................................................. 

Phương pháp:

Em đọc kĩ bài thơ để trả lời câu hỏi. 

Trả lời:

Đó là trái đất.

Câu 4 trang 60 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Em thích những hình ảnh nào trong bài thơ? Vì sao? 

Phương pháp: 

Em suy nghĩ và nói lên cảm nhận của mình.  

Trả lời: 

Em thích nhất là hình ảnh bạn ơi ngước mắt lên trông.

Vì hình ảnh này đã cho ta thấy mái nhà chung của mình ra sao, tươi đẹp đến thế nào. Từ đó mỗi người ý thức được đâu là mái nhà chung và trách nhiệm của mình đối với mái nhà chung đó. 

Luyện tập

Câu 1 trang 61 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Nối các từ ngữ sau với nhóm thích hợp: 

Phương pháp: 

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.   

Trả lời: 

a) Các loài trên trái đất: người, cây, chim, cá.

b) Môi trường sống: bầu trời, không khí, đất, nước.

c) Những việc cần làm vì môi trường: bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn nước, giảm khí thải, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện. 

Câu 2 trang 61 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt câu với một từ ngữ ở nhóm c trong bài tập trên. 

Phương pháp: 

Em suy nghĩ và đặt câu.     

Trả lời: 

Mỗi người cần có ý thức bảo vệ ngôi nhà chung bằng các hành động cụ thể như: tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, giữ gìn nguồn nước, bảo vệ môi trường,….. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan