Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 3: Em nghĩ về Trái Đất trang 65, 66 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều trang 65, 66 Bài đọc 3: Em nghĩ về Trái Đất. Hãy đặt câu với mỗi từ trên để thể hiện mong muốn của em về những điều cần làm cho cuộc sống trên Trái Đất tốt đẹp hơn.

Câu 1 trang 65 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hình ảnh Trái Đất ở khổ thơ đầu gợi cho em nghĩ đến những ai? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Nghĩ đến một cô gái quàng khăn màu xanh.

b) Nghĩ đến những trẻ em ở khắp nơi trên Trái Đất.

c) Nghĩ đến một người mẹ cõng trên lưng những đứa con của mình. 

Phương pháp:

Em đọc khổ thơ 1 

Trả lời:

Đáp án: c) Nghĩ đến một người mẹ cõng trên lưng những đứa con của mình.

Câu 2 trang 65 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

“Những đứa con của đất” có điểm gì riêng và điểm gì chung?

- Điểm riêng: ……………………….

- Điểm chung: ………………………. 

Phương pháp:

Em đọc khổ thơ 2.  

Trả lời:

-Điểm riêng: màu da

-Điểm chung: nụ cười

Câu 3 trang 66 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch dưới những câu thơ thể hiện mong muốn chung của mọi người trên Trái Đất:

Như ban mai nắng ấm

Lung linh bờ thảo nguyên

Hãy giữ được yên bình

Cho hoa thơm thơm mãi.

 

Cho năm châu hội ngộ

Trong tình thương loài người

Và cho khắp mọi nơi

Là nhà bồ câu trắng. 

Phương pháp:

Em đọc khổ thơ 3 và khổ thơ 4.  

Trả lời:

Như ban mai nắng ấm

Lung linh bờ thảo nguyên 

Hãy giữ được yên bình

Cho hoa thơm thơm mãi.

 

Cho năm châu hội ngộ

Trong tình thương loài người

Và cho khắp mọi nơi

Là nhà bồ câu trắng. 

Câu 4 trang 66 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Em hiểu 2 dòng thơ cuối như thế nào? Viết tiếp:

Hai dòng thơ cuối thể hiện…………………….. 

Phương pháp:

Em đọc hai dòng thơ cuối và liên hệ bản thân để nói lên cảm nghĩ của mình.  

Trả lời:

Hai dòng thơ cuối thể hiện mong muốn trái đất hòa bình, hòa thuận, đoàn kết, không phân biệt chủng tộc.

Luyện tập

Câu 1 trang 66 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Các từ hãy, mong, đừng thể hiện điều gì? Khoang tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Thể hiện cảm xúc của người hỏi.

b) Thể hiện thái độ không đồng tình.

c) Thể hiện mong muốn, yêu cầu, đề nghị. 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi.  

Trả lời:

Đáp án: c)Thể hiện mong muốn, yêu cầu, đề nghị. 

Câu 2 trang 66 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hãy đặt câu với mỗi từ trên để thể hiện mong muốn của em về những điều cần làm cho cuộc sống trên Trái Đất tốt đẹp hơn. 

- Hãy: ………

- Mong: …………

- Đừng: ………

Phương pháp:

Em tự liên hệ bản thân và đặt câu thể hiện mong muốn của mình. 

Trả lời:

- Hãy bảo vệ môi trường.

- Mong trái đất hòa bình.

- Đừng phân biệt chủng tộc.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan