Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 1: Cu-ba tươi đẹp trang 70, 71 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều trang 70, 71 Bài đọc 1: Cu-ba tươi đẹp. Gạch dưới những từ ngữ, hình ảnh nói lên vẻ đẹp của đất nước Cu-ba. Khổ thơ cuối thể hiện tình cảm gì của tác giả với nước bạn và với Tổ quốc Việt Nam? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng nhất

Câu 1 trang 70 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch dưới những từ ngữ, hình ảnh nói lên vẻ đẹp của đất nước Cu-ba:

Nửa vòng Trái Đất, rẽ tầng may

Anh đến Cu-ba một sáng ngày

Nắng rực trời tơ và biển ngọc

Đảo tươi một dải lụa đào bay. 

Phương pháp:

Em đọc khổ thơ 1.   

Trả lời:

Những từ ngữ, hình ảnh nói lên vẻ đẹp của đất nước Cu-ba là:

Nửa vòng Trái Đất, rẽ tầng may

Anh đến Cu-ba một sáng ngày 

Nắng rực trời tơ và biển ngọc

Đảo tươi một dải lụa đào bay.

Câu 2 trang 70 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch dưới tên những sản vật nổi tiếng của Cu-ba:

Em ạ, Cu-ba ngọt lịm đường

Mía xanh đồng bãi, biếc đồi nương

Cam ngon, xoài ngọt vàng nông trại

Ong lạc đường hoa, rộn bốn phương... 

Phương pháp:

Em đọc khổ thơ 2.  

Trả lời:

Em ạ, Cu-ba ngọt lịm đường

Mía xanh đồng bãi, biếc đồi nương

Cam ngon, xoài ngọt vàng nông trại

Ong lạc đường hoa, rộn bốn phương... 

Câu 3 trang 70 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Khổ thơ cuối thể hiện tình cảm gì của tác giả với nước bạn và với Tổ quốc Việt Nam? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng nhất:

a) Tình yêu với quê hương.

b) Tình yêu với đất nước bạn.

c) Tình yêu với hai đất nước Việt Nam và Cu-ba. 

Phương pháp:

Em đọc khổ thơ 3.  

Trả lời:

Đáp án: c) Tình yêu với hai đất nước Việt Nam và Cu-ba.

Luyện tập

Câu 1 trang 71 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Nối các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp: 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.   

Trả lời:

Câu 2 trang 71 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Sử dụng một từ ngữ ở bài tập trên, đặt câu nói về tình hữu nghị giữa nhân dân các nước.  

Phương pháp:

Em suy nghĩ và đặt câu.     

Trả lời:

Các nước láng giềng có quan hệ hữu nghị rất tốt, thường xuyên viện trợ và giúp đỡ nhau.

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan