Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 3: Một kì quan trang 72, 73 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều trang 72, 73 Bài đọc 3: Một kì quan. Những chi tiết nào thể hiện vẻ đẹp đặc sắc của Ăng-co Vát? Gạch chân dưới những từ ngữ phù hợp. Vì sao khu đền Ăng-co là niềm tự hào của người dân Cam-pu-chia?

Câu 1 trang 72 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bài đọc miêu tả kì quan nào? Viết tiếp:

Bài đọc miêu tả kì quan....... 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 1 của bài đọc.  

Trả lời:

Bài đọc miêu tả kì quan Ăng-co.

Câu 2 trang 72 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Những chi tiết nào thể hiện vẻ đẹp đặc sắc của Ăng-co Vát? Gạch chân dưới những từ ngữ phù hợp:

Khu đền chính Ăng-co Vát nổi bật với năm tòa tháp khổng lồ. Bên dưới các toà tháp là những hành lang dài hun hút với những bức tranh điêu khắc tinh xảo. Đây là tác phẩm điêu khắc bằng trên đá lớn nhất thế giới. Chỉ riêng việc điêu khắc hình 1 700 vũ nữ duyên dáng, từ khuôn mặt đến cử chỉ không ai giống ai, cũng đủ nói lên sự tinh xảo của những bức tranh đá này. 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 2 của bài đọc.   

Trả lời: 

Khu đền chính Ăng-co Vát nổi bật với năm tòa tháp khổng lồ. Bên dưới các toà tháp là những hành lang dài hun hút với những bức tranh điêu khắc tinh xảo. Đây là tác phẩm điêu khắc bằng trên đá lớn nhất thế giới. Chỉ riêng việc điêu khắc hình 1 700 vũ nữ duyên dáng, từ khuôn mặt đến cử chỉ không ai giống ai, cũng đủ nói lên sự tinh xảo của những bức tranh đá này.  

Câu 3 trang 73 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Điều gì gây ấn tưởng nổi bật ở Ăng-co Thom? Gạch dưới những từ ngữ phù hợp:

Cách Ăng-co Vát không xa là khu đền Ăng-co Thom. Ấn tượng nhất ở đây là đền Bay-on với hằng trăm pho tượng đá có bốn mặt, nhìn ra bốn hướng. 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 3 của bài đọc.    

Trả lời:

Cách Ăng-co Vát không xa là khu đền Ăng-co Thom. Ấn tượng nhất ở đây là đền Bay-on với hằng trăm pho tượng đá có bốn mặt, nhìn ra bốn hướng

Câu 4 trang 73 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Vì sao khu đền Ăng-co là niềm tự hào của người dân Cam-pu-chia? Viết tiếp:

Khu di tích Ăng-co là niềm tự hào của người dân Cam-pu-chia vì ........................ 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 4 của bài đọc.    

Trả lời:

Khu di tích Ăng-co là niềm tự hào của người dân Cam-pu-chia vì đó là một kiến trúc phi thường mà không giấy bút nào tả xiết.

Luyện tập

Câu 1 trang 73 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm đoạn văn mở đầu, đoạn văn kết thúc bài đọc ở trên. Viết từ ngữ phù hợp vào chỗ trống:

Đoạn mở đầu: Từ đầu đến ...........................................

Đoạn kết thúc: Từ ...................................... đến hết. 

Phương pháp:

Em đọc bài đọc để trả lời.   

Trả lời:

Đoạn mở đầu: Từ đầu đến hoàn toàn làm bằng đá.

Đoạn kết thúc: Từ Kinh ngạc trước vẻ đẹp đến hết.

Câu 2 trang 73 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Các đoạn còn lại miêu tả kì quan Ăng-co theo trình tự nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Theo thời gian: việc xảy ra trước kể trước, việc xảy ra sau kể sau.

b) Theo không gian: miêu tả lần lượt từng bộ phận của sự vật.

c) Theo mức độ quan trọng của sự vật: việc chính kể trước, việc khác kể sau. 

Phương pháp:

Em dựa vào bài đọc để hoàn thành bài tập.   

Trả lời:

b) Theo không gian: miêu tả lần lượt từng bộ phận của sự vật.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan