Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 4: Nhập gia tùy tục trang 74, 75 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều trang 74, 75 Bài đọc 4: Nhập gia tùy tục. Theo phong tục của Bru-nây, bạn phải dùng tay nào để đưa hoặc nhận các vật? Vì sao? Vì sao bạn không được xoa đầu người khác?

Câu 1 trang 74 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Theo phong tục của Bru-nây, bạn phải dùng tay nào để đưa hoặc nhận các vật? Vì sao? Viết tiếp:

Theo phong tục của Bru-nây, để đưa hoặc nhận các vật, bạn phải dùng tay ................... vì ....................................................... 

Phương pháp:

Em đọc gạch đầu dòng thứ nhất.  

Trả lời:

Theo phong tục của Bru-nây, để đưa hoặc nhận các vật, bạn phải dùng tay phải hoặc để tay trái dưới cổ tay phải khi đưa hoặc nhận các vật vì người Bru-nây cho rằng tay trái bẩn.

Câu 2 trang 74 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Vì sao bạn không được xoa đầu người khác? Viết tiếp:

Bạn không được xoa đầu người khác vì ........................... 

Phương pháp:

Em đọc gạch đầu dòng thứ ba.   

Trả lời:

Bạn không được xoa đầu người khác vì người Bru-nây coi xoa đầu là hành vi thiếu tôn trọng người khác.

Câu 3 trang 75 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Nếu muốn chỉ vào ai thì bạn phải dùng ngón tay nào? Viết tiếp:

Nếu muốn chỉ vào ai thì bạn phải dùng ngón .................................. 

Phương pháp:

Em đọc gạch đầu dòng thứ tư.  

Trả lời:

Nếu muốn chỉ vào ai thì bạn phải dùng ngón cái của bàn tay phải.

Câu 4 trang 75 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Nếu đến một nơi mà không tôn trọng tục lệ, tập quán của nơi đó thì có thể xảy ra điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý em cho là đáng lo ngại:

a) Bị mọi người chê cười.

b) Gặp rắc rối do bị hiểu lầm. 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi.    

Trả lời:

Đáp án: b) Gặp rắc rối do hiểu lầm.

Luyện tập

Câu 1 trang 75 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm và viết lại 3 câu thể hiện lời khuyên trong bài đọc:

a) Một câu có từ hãy.

b) Một câu có từ nên.

c) Một câu có từ không

Phương pháp:

Em đọc kĩ bài đọc để hoàn thành bài tập.  

Trả lời:

a) Hãy dùng tay phải khi đưa hoặc nhận các vật.

b) Nên chạm nhẹ vào đĩa ăn bằng tay phải nếu muốn từ chối một món ăn.

c) Không xoa đầu bất cứ ai, kể cả trẻ em.

Câu 2 trang 75 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hãy sử dụng một trong các từ trên để nói lời khuyên hoặc lời đề nghị với bạn.

Mẫu: Không hái hoa trong công viên.   

Phương pháp:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Trả lời:

Nên chào hỏi người lớn khi gặp.

Hãy chấp hành nội quy khi ở trường.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan