Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 2: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua trang 71, 72 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều trang 71, 72 Bài đọc 2: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua. Đoàn cán bộ Việt Nam gặp gỡ học sinh nước nào? Những điều gì khiến cán bộ trong đoàn bất ngờ và thích thú? Gạch dưới những từ ngữ thích hợp

Câu 1 trang 71 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đoàn cán bộ Việt Nam gặp gỡ học sinh nước nào? Viết tiếp:

Đoàn cán bộ Việt Nam gặp gỡ học sinh............................ 

Phương pháp:

Em dựa vào tên bài đọc để trả lời câu hỏi.  

Trả lời:

Đoàn cán bộ Việt Nam gặp gỡ học sinh Lúc-xăm-bua. 

Câu 2 trang 71 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Những điều gì khiến cán bộ trong đoàn bất ngờ và thích thú? Gạch dưới những từ ngữ thích hợp:

Điều bất ngờ là tất cả học sinh đều lần lượt tự giới thiệu bằng tiếng Việt: “Em là Mô-ni-ca”, “Em là Giét-xi-ca”,.... Mở đầu cuộc gặp, các em hát tặng đoàn bài “Kìa con bướm vàng” bằng tiếng Việt. Rồi các em giới thiệu những vật sưu tầm được như đàn tơ rưng, cái nón, tranh cây dừa, ảnh xích lô,... Các em còn vẽ Quốc kì Việt Nam và nói được tiếng Việt: “Việt Nam, Hồ Chí Minh.”. 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 1, đoạn 2 của bài đọc. 

Trả lời:

Những điều khiến cán bộ trong đoàn bất ngờ và thích thú là: 

Điều bất ngờ là tất cả học sinh đều lần lượt tự giới thiệu bằng tiếng Việt: “Em là Mô-ni-ca”, “Em là Giét-xi-ca”,.... Mở đầu cuộc gặp, các em hát tặng đoàn bài “Kìa con bướm vàng” bằng tiếng Việt. Rồi các em giới thiệu những vật sưu tầm được như đàn tơ rưng, cái nón, tranh cây dừa, ảnh xích lô,... Các em còn vẽ Quốc kì Việt Nam và nói được tiếng Việt: “Việt Nam, Hồ Chí Minh.”. 

Câu 3 trang 72 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hình ảnh ở đoạn cuối bài nói lên điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý em thích:

a) Các bạn học sinh rất hiếu khách.

b) Các bạn học sinh rất yêu mến Việt Nam.

c) Đoàn cán bộ Việt Nam nhớ mãi tình cảm của học sinh nước bạn. 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 3 của bài đọc.    

Trả lời:

Đáp án: b) Các bạn họcsinh rất yêu mến Việt Nam.

Câu 4 trang 72 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết câu nêu nhận xét của em về các bạn học sinh trong bài đọc. 

Phương pháp:

Em tự liên hệ bản thân và nêu cảm nghĩ của mình.   

Trả lời:

Các bạn học sinh trong bài đọc rất hiếu khác và yêu qúy Việt Nam.

Luyện tập

Câu 1 trang 72 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tên riêng Lúc-xăm-bua được viết như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Viết hoa chữ cái đầu tiên và đặt dấu gạch nối giữa các tiếng.

b) Viết hoa chữ cái đầu tiên, không đặt gạch nối giữa các tiếng.

c) Viết hoa chữ cái đầu tiên của tất cả các tiếng trong tên. 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 

Trả lời:

Đáp án: a) Viết hoa chữ cái đầu tiên và đặt dấu gạch nối giữa các tiếng.

Câu 2 trang 72 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết lại tên riêng của các bạn học sinh Lúc-xăm-bua trong bài đọc.

(1)................................... (2)......................................  

Phương pháp:

Em đọc bài đọc và tìm tên riêng của các bạn học sinh.  

Trả lời:

(1) Mô-ni-ca

(2) Giét-xi-ca

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan