Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 4: Những bậc đá chạm mây trang 67, 68 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều trang 67, 68 Bài đọc 4: Những bậc đá chạm mây. Người dân xóm chài gặp phải những khó khăn gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Cố Đương đã làm gì để giúp bà con trong xóm?

Câu 1 trang 67 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Người dân xóm chài gặp phải những khó khăn gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Một trận bão khủng khiếp cuốn hết thuyền bè, người dân phải lên núi kiếm củi bán để kiếm sống.

b) Sườn núi dựng đứng, muốn lên núi kiếm củi thì phải đi vòng rất xa.

c) Cả hai khó khăn trên. 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 1 của bài đọc. 

Trả lời:

Đáp án: c) Cả hai khó khăn trên

Câu 2 trang 67 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Cố Đương đã làm gì để giúp bà con trong xóm? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Giúp mọi người làm thuyền bè để tiếp tục nghề chài lưới.

b) Ghép đá thành bậc thang vượt dốc để có con đường ngắn nhất lên đỉnh núi.

c) Đảm đương gánh vác mọi việc khó, giúp dân xóm chài chống bão. 

Phương pháp: 

Em đọc đoạn 2 của bài đọc.  

Trả lời:

Đáp án: b) Ghép đá thành bậc thang vượt dốc để có con đường ngắn nhất lên đỉnh núi.

Câu 3 trang 67 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Những chi tiết nào nói lên quyết tâm và lòng kiên trì của cố Đương? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Mặc mọi người bảo việc ghép đá thành đường lên núi không thể làm được nhưng ông vẫn quyết làm.

b) Công việc nặng nhọc không khiến ông sờn lòng.

c) Ông bỏ ra 5 năm để hoàn thành con đường lên núi.

d) Chim chóc thay nhau ca hát để ông quên mệt. 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 3 của bài đọc. 

Trả lời:

Đáp án:

a) Mặc mọi người bảo việc ghép đá thành đường lên núi không thể làm được nhưng ông vẫn quyết làm.

b) Công việc nặng nhọc không khiến ông sờn lòng.

c) Ông bỏ ra 5 năm để hoàn thành con đường lên núi.

Câu 4 trang 67 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Qua câu chuyện, em thấy cố Đương và người dân xóm chài đã chọn cách ứng xử như thế nào với thiên nhiên? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Dựa hoàn toàn vào thiên nhiên.

b) Cải tạo thiên nhiên để phục vụ mình.

c) Vừa dựa vào thiên nhiên, vừa cải tạo thiên nhiên. 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi.   

Trả lời:

Đáp án: c) Vừa dựa vào thiên nhiên, vừa cải tạo thiên nhiên.

Luyện tập

Câu 1 trang 68 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

a) Người ta gọi ông là cố Đương.

- Vì sao ................

- Người ta gọi ông là cố Đương vì .............

b) Dân làng tặng ông thêm một tên mới là cố Ghép.

Vì sao .................

Dân làng tặng ông thêm một tên mới tên là cố Ghép vì ................... 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và đặt câu hỏi đáp với bạn.  

Trả lời:

a)

-Vì sao người ta gọi ông là cố Đương?

-Người ta gọi ông là cố Đương vì hễ gặp việc gì khó, ông đều đảm đương gánh vác.

b)

- Vì sao dân làng tặng ông thêm một tên mới là cố Ghép?

- Dân làng tặng ông thêm một tên mới tên là cố Ghép vì cả xóm biết ơn ông.

Câu 2 trang 68 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Dựa vào nội dung câu chuyện, hãy viết:

a) Một câu ca ngợi con đường lên núi của cố Đương.

b) Một câu ca ngợi ý chí của cố Đương. 

Phương pháp:

Em dựa vào nội dung câu chuyện và đặt câu.  

Trả lời:

a) Con đường lên núi của cố Đương thật thuận tiện và dễ dàng hơn.

b) Cố Dương quả là một người rất kiên kì, chịu khó.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan