Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài đọc 4: Nhớ Việt Bắc trang 39, 40, 41 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều trang 39, 40, 41 Bài đọc 4: Nhớ Việt Bắc. Gạch 1 gạch dưới những hình ảnh đẹp về núi rừng Việt Bắc trong đoạn thơ bên. Gạch 2 gạch dưới những hình ảnh đẹp về người dân Việt Bắc cần cù lao động trong đoạn thơ bên.

Câu 1 trang 39 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bài thơ là lời của ai nói với ai? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Là lời của người sắp xa Việt Bắc nói với người dân Việt Bắc.

b) Là lời của người dân Việt Bắc nói với người sắp xa Việt Bắc.

c) Là lời của người dân Việt Bắc nói với nhau về quê hương. 

Phương pháp:

Em đọc 2 câu thơ đầu.  

Trả lời:

Đáp án: a) Là lời của người sắp xa Việt Bắc nói với người dân Việt Bắc.

Câu 2 trang 40 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch 1 gạch dưới những hình ảnh đẹp về núi rừng Việt Bắc trong đoạn thơ bên.

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình.

Rừng thu trăng rọi hoà bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.

Phương pháp:

Em đọc từ “Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi” đến “ân tình thủy chung”. 

Trả lời:

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình.

Rừng thu trăng rọi hoà bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.

Câu 3 trang 40 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch 2 gạch dưới những hình ảnh đẹp về người dân Việt Bắc cần cù lao động trong đoạn thơ bên.

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình.

Rừng thu trăng rọi hoà bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.

Phương pháp:

Em đọc từ “Rừng xanh hoa chuối” đến “ân tình thủy chung”. 

Trả lời:

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình.

Rừng thu trăng rọi hoà bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.

Câu 4 trang 40 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Những câu thơ nào nói lên lòng yêu nước của người dân Việt Bắc? Đánh dấu √ vào ô thích hợp:

 

  ĐÚNG  

  SAI  

a) Rừng thu trăng rọi hoà bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.

   

b) Nhớ khi giặc đến giặc lùng

Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.

   

c) Núi giăng thành luỹ sắt dày

Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.

   

Phương pháp:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.   

Em đọc bài đọc để chọn đáp án đúng. 

Trả lời: 

 

Đúng

Sai

a) Rừng thu trăng rọi hoà bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.

 

V

b) Nhớ khi giặc đến giặc lùng

Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.

V

 

c) Núi giăng thành luỹ sắt dày

Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.

V

 

Luyện tập

Câu 1 trang 40 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Điền dấu câu phù hợp vào ô trong mỗi câu sau:
a) Mười dòng thơ đầu là một bức tranh đẹp về cảnh và người Việt Bắc …….. cảnh Việt Bắc nên thơ, người Việt Bắc cần cù, tình nghĩa.

* Dấu câu mới được điền có tác dụng gì? Đánh dấu vào ô trước ý đúng:

- Dùng để báo hiệu phần liệt kê.

- Dùng để báo hiệu phần giải thích.

b) Ở những dòng thơ cuối, cảnh với người như hoà làm một……… núi rừng cùng con người sát cánh bên nhau, bảo vệ Tổ quốc.

* Dấu câu mới được điền có tác dụng gì? Đánh dấu v vào trước ý đúng:

- Dùng để báo hiệu phần liệt kê.

- Dùng để báo hiệu phần giải thích. 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.  

Trả lời:

a) Mười dòng thơ đầu là một bức tranh đẹp về cảnh và người Việt Bắc: cảnh Việt Bắc nên thơ, người Việt Bắc cần cù, tình nghĩa.

* Dấu câu mới được điền có tác dụng: Dùng để báo hiệu phần liệt kê.

b) Ở những dòng thơ cuối, cảnh với người như hoà làm một: núi rừng cùng con người sát cánh bên nhau, bảo vệ Tổ quốc.

* Dấu câu mới được điền có tác dụng: Dùng để báo hiệu phần giải thích. 

Câu 2 trang 41 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Dựa theo nội dung bài đọc, em hãy viết tiếp vào vở câu dưới đây, trong câu có sử dụng dấu hai chấm:

Bài thơ Nhớ Việt Bắc đã khắc họa nên hình ảnh đồng bào các dân tộc Việt Bắc với những phẩm chất đáng quý.......... 

Phương pháp:

Em dựa vào nội dung bài đọc để hoàn thành bài tập.  

Trả lời:

Bài thơ Nhớ Việt Bắc đã khắc hoạ nên hình ảnh đồng bào các dân tộc Việt Bắc với những phẩm chất đáng quý: cần cù, chịu khó, yêu nước, tình nghĩa. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan