Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài tập 2 trang 42 Nói và nghe - Bài 5 - SBT Ngữ Văn 8 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài tập 2 trang 42 Nói và nghe - Bài 5 - Những câu chuyện hài, sách bài tập ngữ văn 8 tập 1 kết nối tri thức. Từ bài viết đã hoàn thành ở bài tập 2 (phần Viết), em hãy lập dàn ý cho bài nói và luyện tập trình bày.

Câu 2 (trang 42, SBT Ngữ văn 8 KNTT, tập 1)

Từ bài viết đã hoàn thành ở bài tập 2 (phần Viết), em hãy lập dàn ý cho bài nói và luyện tập trình bày.

Phương pháp:

Áp dụng bài viết đã làm ở phần Viết

Lời giải:

Em dựa vào bài viết đã hoàn thành ở bài tập 2 phần Viết để lập dàn ý và luyện tập trình bày bài nói. Gợi ý:

– Đánh dấu những nội dung chính của bài viết.

– Ghi những ý chính cần trình bày. 

– Có thể chuẩn bị vài câu hỏi tương tác với người nghe trong khi trình bày bài nói.

– Sử dụng biểu cảm của nét mặt, cử chỉ để việc trình bày bài nói thêm lôi cuốn.

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan