Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài tập 2 trang 45 - Ôn tập HK 1 - SBT Ngữ Văn 8 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài tập 2 trang 45 Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt - Ôn tập học kì 2, sách bài tập ngữ văn 8 tập 1 kết nối tri thức. Chỉ ra các từ ngữ xưng hô được sư Ngộ Vân và Nguyễn Trãi sử dụng khi đối thoại với nhau. Qua lời kể chuyện và cách xưng hô của hai nhân vật, em hiểu như thế nào về mối quan hệ giữa họ?

Chọn đáp án đúng

Câu 1 (trang 47, SBT Ngữ văn 8 KNTT, tập 1)

Những yếu tố nào sau đây giúp em xác định đoạn trên được trích từ một truyện lịch sử?

A. Xuất hiện nhân vật có thật trong lịch sử

B. Có lời kể và lời đối thoại của nhân vật

C. Có thời điểm lịch sử cụ thể được nhắc đến

D. Có những từ ngữ phù hợp với cuộc sống thời xưa

Phương pháp:

Áp dụng kiến thức truyện lịch sử

Đọc kĩ văn bản

Lời giải:

Đáp án A, C, D

Câu 2 (trang 47, SBT Ngữ văn 8 KNTT, tập 1)

Dòng nào sau đây khái quát đúng nội dung của đoạn trích?

A. Thái độ cung kính của Ngộ Vân khi gặp Nguyễn Trãi – một người lừng lẫy trong đời

B. Sự nể phục của Nguyễn Trãi trước Ngộ Vân – một nhà sư có kiến thức hơn người

C. Ca ngợi sư Ngộ Vân và Nguyễn Trãi – hai con người tài đức hiếm có một thời

D. Cơ duyên gặp gỡ và trở thành tri kỉ của nhau giữa sư Ngộ Vân và Nguyễn Trãi

Phương pháp:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải:

Đáp án D

Trả lời các câu hỏi

Câu 1 (trang 47, SBT Ngữ văn 8 KNTT, tập 1)

Đoạn trích nằm ở vị trí nào của tác phẩm? Dựa vào đâu em nhận biết được điều đó?

Phương pháp:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải:

Đoạn trích nằm ở phần đầu của tác phẩm.

Có hai dấu hiệu cơ bản:

+ Thứ nhất, đoạn văn mở đầu có tính chất giới thiệu về nói dung sẽ triển khai ở các phần sau.

+ Thứ hai, con số 1 đánh dấu phần đầu tiên của văn bản.

Câu 2 (trang 47, SBT Ngữ văn 8 KNTT, tập 1)

Chỉ ra các từ ngữ xưng hô được sư Ngộ Vân và Nguyễn Trãi sử dụng khi đối thoại với nhau. Qua lời kể chuyện và cách xưng hô của hai nhân vật, em hiểu như thế nào về mối quan hệ giữa họ?

Phương pháp:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải:

Khi đối thoại với nhau, sư Ngộ Vân tự xưng là bần tăng, gọi Nguyễn Trãi là tôn ông, ngài; Nguyễn Trãi tự xưng là Trãi này, tục khách, gọi Ngộ Vân là đại sư, ngài. Qua nội dung thể hiện ở lời kể chuyện và cách xưng hô của các nhân vật, ta biết rằng, quan hệ giữa sư Ngộ Vân và Nguyễn Trãi là quan hệ có tính chất xã giao ban đầu, cung kính tôn trọng nhau, nhưng qua lời đối thoại, sư Ngộ Văn biết được người đối thoại với mình chính là Nguyễn Trãi – một bậc đại thần có công với đất nước mà ông từng nghe tiếng tăm lừng lẫy. Nguyễn Trãi thì nhận thấy sư Ngộ Vân là một bậc cao minh đắc đạo, có “pháp nhãn tinh vi, nhìn thấu bản chất con người. Nhờ đó, dần dần họ trở thành tri kỉ của nhau.

Câu 3 (trang 47, SBT Ngữ văn 8 KNTT, tập 1)

Nêu cảm nhận của em về phẩm chất, nhân cách của nhân vật Nguyễn Trãi qua đoạn trích.

Phương pháp:

Đọc kĩ văn bản

Nêu cảm nhận cá nhân

Lời giải:

Nguyễn Trãi có thái độ khiêm tốn, tôn trọng, cung kính với nhà sư. Đặc biệt, qua thái độ và cái nhìn của sư Ngộ Vận đối với Nguyễn Trãi, ta hiểu Nguyễn Trãi là người quyền quý cao sang nhưng hết sức giản dị và gần gũi, đề cao thiện tâm, vượt lên trên mọi thứ sách vở. Đó là một con người vĩ đại.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan