Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Chia sẻ trang 59 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều trang 59 Bài Chia sẻ. Ô chữ dưới đây có 8 từ, gồm 7 từ đọc theo hàng ngang và 1 từ đọc theo hàng dọc. Em hãy tìm các từ đó.

Câu 1 trang 59 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Ô chữ dưới đây có 8 từ, gồm 7 từ đọc theo hàng ngang và 1 từ đọc theo hàng dọc. Em hãy tìm các từ đó. 

Phương pháp: 

Em quan sát ô chữ để tìm các từ có nghĩa trong ô chữ. 

Trả lời:

- Từ hàng ngang: bầu trời, môi trường, hợp tác, thi đua, kết đoàn, đất đai, phát triển

- Từ hàng dọc: Trái đất.

Câu 2 trang 59 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết lại một từ em vừa tìm được ở ô chữ. Đánh số thứ tự trước từ đó theo số thứ tự của hình thích hợp ở bên cạnh ô chữ.  

Phương pháp: 

Em quan sát hình ảnh và chọn từ phù hợp với các hình ảnh.  

Trả lời:

1. đất đai

2. môi trường

3. hợp tác

4. trái đất

5. bầu trời

6. kết đoàn

7. phát triển

8. thi đua

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan