Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải SGK Toán 8 trang 112, 113, 114 Chân trời sáng tạo tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 112, bài 4, 5 trang 113, bài 6 trang 114 SGK Toán lớp 8 chân trời sáng tạo tập 6. Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ sau để tìm ngày có nhiệt độ chênh lệch nhiều nhất và ngày có nhiệt độ chênh lệch ít nhất giữa hai thành phố.

Bài 1 trang 112 SGK Toán 8 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Hãy phân tích bảng thống kê sau để tìm:

a) Số học sinh bình quân trên một giáo viên;

b) Số học sinh bình quân trong một lớp.

 

Phương pháp:

Quan sát bảng thống kê và trả lời câu hỏi

Lời giải:

Bài 2 trang 112 SGK Toán 8 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát biểu đồ tỉ lệ phần trăm số xe đạp một cửa hàng đã bán được theo màu sơn trong tháng sau đây:

Theo em, chủ cửa hàng nên đặt hàng thêm cho xe đạp màu gì?

Phương pháp:

Quan sát biểu đồ vào trả lời câu hỏi

Lời giải:

Phân tích biểu đồ hình quạt tròn trên ta thấy tỉ lệ phần trăm số xe đạp sơn màu xanh dương bán được nhiều nhất (chiếm tỉ lệ 60% nhiều nhất), do đó chủ cửa hàng nên đặt hàng thêm cho xe đạp màu xanh dương.

Bài 3 trang 112 SGK Toán 8 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đọc biểu đồ biểu diễn số máy cày có trong năm xã sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới.

a) Xã nào có nhiều máy cày nhất? Xã nào có ít máy cày nhất?

b) Trong tình huống những xã có trên 20 máy cày cần đầu tư một trạm bảo trì và sửa chữa riêng, theo em đó có thể là những xã nào?

Phương pháp:

Quan sát, phân tích biểu đồ và trả lời câu hỏi

Lời giải:

a) Quan sát biểu đồ cột trên ta thấy xã B có nhiều máy cày nhất (45 máy cày) và xã E có ít máy cày nhất (15 máy cày).

b) Phân tích biểu đồ cột trên ta thấy có 2 xã có trên 20 máy cày, đó là xã B (45 máy cày) và xã C (25 máy cày), do đó hai xã này cần đầu tư một trạm bảo trì và sửa chữa riêng.

Bài 4 trang 113 SGK Toán 8 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Một số công ty sản xuất đồng hồ đeo tay quảng cáo rằng đồng hồ của họ chống thấm nước. Sau khi cơ quan kiểm định chất lượng kiểm tra, kết quả được công bố như biểu đồ sau:

Từ biểu đồ cột kép trên, hãy tính tỉ số giữa số đồng hồ bị thấm nước và số đồng hồ đem kiểm tra của mỗi loại đồng hồ và dự đoán loại đồng hồ nào chống thấm nước tốt nhất.

Phương pháp:

Quan sát biểu đồ rồi tính tỉ số giữa số đồng hồ bị thấm nước và số đồng hồ đem kiểm tra của mỗi loại đồng hồ

Lời giải:

Phân tích biểu đồ cột kép trên ta có bảng thống kê sau:

Bài 5 trang 113 SGK Toán 8 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Kết quả thống kê phương tiện đi đến trường của học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Du như sau:

Bãi để xe cho học sinh hiện có sức chứa khoảng 100 xe. Theo em, nhà trường có cần bố trí thêm chỗ để xe cho học sinh hay không?

Phương pháp:

Chuyển dữ liệu thành bảng thống kê rồi tính tổng số học sinh đi xe rồi trả lời câu hỏi

Lời giải:

Phân tích biểu đồ tranh ta chuyển dữ liệu thành bảng như sau:

Số học sinh đi xe đạp điện và xe đạp là: 100 + 80 = 180 (học sinh).

Do đó bãi để xe cho học sinh cần có 180 chỗ để xe.

Vậy nhà trường cần bố trí thêm số chỗ để xe là: 180 – 100 = 80 (chỗ).

Bài 6 trang 114 SGK Toán 8 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ sau để tìm ngày có nhiệt độ chênh lệch nhiều nhất và ngày có nhiệt độ chênh lệch ít nhất giữa hai thành phố.

Phương pháp:

Phân tích biểu đồ đoạn thẳng và lập bảng dữ liệu, trả lời câu hỏi

Lời giải:

Phân tích biểu đồ đoạn thẳng và lập bảng dữ liệu, trả lời câu hỏi

Vậy ngày 18/02/2021 có nhiệt độ chênh lệch nhiều nhất giữa hai thành phố; hai ngày 21/02/2021 và 22/02/2021 có nhiệt độ chênh lệch ít nhất giữa hai thành phố.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan